Visas jaunumi

Notiks LIFE programmas ziemeļu platformas sanāksme

2017. gada 10.-12.maijā, Tallinā, Igaunijā LIFE projektu pārstāvji tiksies sanāksmē  “Ekosistēmu pakalpojumu koncepta piemērošana praktisko lēmumu pieņemšanai”

Lai veicinātu pieredzes apmaiņu starp LIFE projektiem un speciālistiem, kas darbojas ekosistēmu pakalpojumu jomā,  LIFE programma sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums” rīko LIFE Platformas sanāksmi. Sanāksme notiks projekta LIFE Viva Grass* ietvaros un tajā tiks demonstrētas dažādas tehnoloģijas un inovatīvas pieejas, lai uzlabotu mūsu zināšanas un izpratni par ekosistēmu pakalpojumiem, kā arī jaunas apsaimniekošanas iniciatīvas un pārvaldības izaicinājumi, ar ko sastapušās dalībvalstis. Pasākums sniegs atbildes un risinājumus praktiķiem mēģinot apstādināt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos visā Eiropā.

Lai arī visā Eiropas mērogā notiek dažādi dabas aizsardzības pasākumi, arvien vairāk tiek argumentēts, ka tradicionālās pieejas ir cietušas neveiksmi un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās netiek novērsta. Viens no iespējamiem risinājumiemir ekosistēmu sniegtos labumus cilvēkam novērtēt naudas izteiksmē), un iekļaut šīs izmaksas, pieņemot dabas aizsardzības un apsaimniekošanas lēmumus .

Eiropas Savienības (ES) Bioloģiskās Daudzveidības Stratēģijā laika posmam līdz 2020. gadam izvirzīts mērķis uzturēt un atjaunot ekosistēmas un to sniegtos pakalpojumus. 2015. gada oktobrī Eiropas Komisija publicēja šīs stratēģijas vidusposma pārskatu. Ziņojumā secināts, ka ir panākts progress politikas veidošanā un zināšanu uzlabošanā saistībā ar šī mērķa  sasniegšanu, dalībvalstīs veikti arī biotopu atjaunošanas pasākumi. Tomēr tas nav mazinājis ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu degradācijas tendenci.

ES LIFE programma ir pierādījusi savu ieguldījumu dabas aizsardzības politikā, piedāvājot praktiskus piemērus ilgtspējīgiem un objektīviem risinājumiem, lai apsaimniekotu un atjaunotu ekosistēmas. Sanāksmē plānots skart trīs tēmas:

  • ekosistēmas pakalpojumu definēšana/ kartēšana: tiks vērtēta LIFE projektu loma, izstrādājot, pārbaudot un izmantojot dažādus instrumentus un metodes;
  • ekosistēmas pakalpojumu vērtēšana: tiks diskutēts par izstrādātajām novērtējuma metodēm un novērtējuma rezultātiem; tiks analizēti šķēršļi un apskatīti daži praktiskie piemēri no LIFE projektiem;
  • ekosistēmas pakalpojumu koncepcijas izmantošana lēmumu pieņemšanā: kā mēs varam izmantot LIFE projektos iegūtās atziņas politikas veidošanā.

Sanāksmes rezultāti un secinājumi tiks iesniegti Eiropas Komisijas Dabas Kapitāla  Direktorātam (Natural Capital Directorate), Vides Ģenerāldirektorātam (DG Environment) un citiem attiecīgajiem politikas veidotājiem.

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


9 + five =