Naujienos

LIFE programos susitikimas dėl ekosisteminių paslaugų, 2017 m. gegužė

Ekosistemos žmonijai teikia daugybę jos išgyvenimui reikšmingų turtų, tokių kaip maistas, švarus vanduo ar oras. Finansinės vertės suteikimas ekosisteminėms paslaugoms ir jų naudojimas priimant sprendimus dėl gamtos apsaugos ir teritorijų planavimo gali sustiprinti tradicinius biologinės įvairovės apsaugos būdus.

Europos Komisijos LIFE programa, Baltijos aplinkos forumas ir LIFE programos projektus prižiūrinti organizacija Neemo gegužės 10-12 d. Taline, Estijoje organizuoja LIFE programos susitikimą, kurio tema – ekosisteminės paslaugos. Renginyje bus pristatyta daugybė buveinių atkūrimo technikų, inovatyvių metodų siekiant pagerinti žinias ir suvokimą apie ekosistemines paslaugas, taip pat aptariamos naujausios ekosisteminių paslaugų valdymo iniciatyvos ir iššūkiai.

Susitikimas pavadinimu „Žemės įkainojimas – ekosisteminių paslaugų koncepcijos taikymas praktiniame sprendimų priėmime” (angl. Costing the Earth? – translating the ecosystem services concept into practical decision making) organizuojamas įgyvendinant projektą LIFE Viva Grass.

Kalbant apie politinį kontekstą, ES Biologinės įvairovės strategijos 2020 antruoju tikslu siekiama išlaikyti ir atkurti ekosistemas bei jų teikiamas paslaugas šalyse narėse. Tai be abejo prisideda prie klimato kaitos mažinimo ir bendrųjų aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimo. 2015 m. spalį Europos Komisija paskelbė šios strategijos įgyvendinimo vidurio veiklos ataskaitą. Ataskaitoje pažymima, kad politikoje ir žinių apie šią sritį lauke pažanga buvo padaryta, kad šalyse narėse vyko buveinių atkūrimo darbai. Nepaisant to, šie veiksmai nesustabdė ekosistemų ir jų paslaugų degradacijos.

LIFE projektai demonstruoja daugybę praktinių žinių apie ekosistemų atkūrimą ir palaikymą. Šiame susitikime tokio pobūdžio patirtis bus sutelkta į tris pagrindines temas: ekosisteminių paslaugų išskyrimas / kartografavimas; ekosisteminių paslaugų įvertinimas ir ekosisteminių paslaugų koncepcijos taikymas sprendimų priėmime.

Renginio metu sukaupta patirtisbus užfiksuota leidiniuose. Rezultatai po ekspertų grupės diskusijos apie LIFE programos indėlį įgyvendinant su ekosisteminėmis paslaugomis susijusius politikos tikslus bus įteikti politinėms organizacijoms.

Susitikimą užbaigs išvyka į Lahemos nacionalinį parką šiaurės Estijoje ir Taliną, supažindinanti su ekosisteminių paslaugų taikymu kaimo vietovėje ir miesto erdvėje.

Daugiau apie susitikimą – anglų kalba.

Komentarų nėra.

Parašykite komentarą


vienas + = 8