Visas jaunumi

Starptautiska konference “Vietējā sabiedrība, kultūrainavas un vēsturiskais mantojums”

2016. gada 6.-8. oktobrī Igaunijā, Palmsē, atzīmējot Lahemā nacionālā parka 45 gadu jubileju, tika rīkota starptautiska konference “Vietējā sabiedrība, kultūrainavas un vēsturiskais mantojums”.

Konferences galvenās tēmas: kultūras mantojums teorijā un praksē, kultūras mantojuma saglabāšana, starptautiskā pieredze, kā arī kultūrainavas nozīmība un saglabāšana, kā arī vietējās sabiedrības iespējas iesaistīties.

Konferences pirmajā dienā uzsvars tika likts uz kultūras mantojumu teorijā un praksē, lektori fokusējās uz pasaules un vietējā mēroga kultūras mantojuma aizsardzību, sabiedrības iesaisti un nozīmību kultūras mantojuma aizsardzībā, uz visaptverošu pieeju kultūras mantojuma aizsardzībā, savukārt “apaļā galda” diskusija tika veltīta sabiedrības motivācijai un iesaistes svarīgumam kultūras mantojuma saglabāšanā.

Konferences otrajā dienā vairāk uzmanība tika veltīta kultūrainavu apsaimniekošanai, lektori pievērsās tādām tēmām, kā lauksaimniecības ainavu aizsardzība un apsaimniekošana, kultūrainavu izpratnes veicināšana un pārvaldība, savukārt “apaļā galda” diskusija tika veltīta tam, kā nodrošināt ilgtspējīgu lauksaimniecības ainavu pastāvēšanu – jaunie izaicinājumi.

Projekta LIFE Viva Grass eksperte Anda Ruskule konferencē uzstājās ar prezentāciju “Labā prakse ilgspējīgā zālāju apsaimniekošanā”, akcentējot bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas nepieciešamību, apsaimniekošanas veidus, ekonomiskos aspektus, kā arī sniedzot pārskatu par citu valstu labās prakses piemēriem.

Plašāka informācija par konferenci (angļu valodā) pieejama šeit.

Fotogalerija no pasākuma.

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


− 6 = zero