Sāremā pašvaldība

Projekta partneris: Sāremā pašvaldība

Sāremā pašvaldība tika izveidota 21.10.2017, apvienojot bijušās Kihelkonnas, Laimjalas, leisi, Lāne-Sāres, Mustjalas, Orisāres, Pihtlas, Poides, Salmes, Torgus un Valjalas lauku pašvaldības, kā arī Kuresāres pilsētu. Sāremā pašvaldība atrodas Igaunijas rietumu daļā, Sāre reģionā un tajā ietilpst visa Sāremā sala. Iedzīvotāju skaits ir 31819 (01.01.2018), pašvaldības teritorijā ietilpst Kuresāres pilsēta, 9 ciemati un 426 ciemi, kopējā platība: 2712 km² . Pašvaldības ekonomisko potenciālu raksturo gan vietējie izejmateriāli un tīrā daba, gan piena un gaļas lopu audzēšana, aitu turēšana un skaistās ainavas, kā arī piedāvātie tūrisma pakalpojumi un atpūtas iespējas.

Piejūras maigie klimatiskie apstākļi un augsnes dažādība Sāremā nodrošina ar bagātīgu floru, ko ļoti uzskatāmi raksturo fakts, ka 80% no Igaunijas augu sugām sastopamas tieši šeit. Apmēram 1200 dažādas vaskulāro augu sugas sastopamas Sāremā, no kurām apmēram 120 ir aizsargājamās augu sugas (tai skaitā 35 savvaļas orhidejas). Vairāk nekā 40% Sāremā  teritorijas aizņem meži – lielākoties jauktie, bet dažviet sastopami arī platlapu meži kā liecinieki klimatam, kas senāk bijis daudz maigāks. Piekrastes ainava ietver ezerus, alvārus, meža pļavas un piekrastes pļavas. Līdztekus Vīdumā īpaši aizsargājamā dabas teritorijai (fokusējas uz augu daudzveidību) un Vilsandi Nacionālajam parkam (veltīts putnu, roņu un piekrastes ainavas aizsardzībai) Sāremā ir arī vairāki simti atsevišķu aizsargājamu dabas objektu – parki, augstas klintis, lieli koki, neparasti laukakmeņi un unikālas purvainas zemienes.

LIFE Viva Grass projektā Sāremā pašvaldība pārņems Lēnes-Sāres pašvaldības pienākumus (kas savulaik tos pārņēma no  Lumandas pašvaldības pienākumus). Projekta pilotteritorija sākotnēji bijusi 199 km² apmērā, tomēr tagad ir pieņemts lēmums, ka visa Sāremā teritorija sniegs savu ieguldījumu ilgtspējīgā plānošanas instrumenta izstrādē no pašvaldības perspektīvas un arī testēs šo rīku stratēģiskās plānošanas procesā. Galvenā Sāremā  pašvaldības interese ir aizsargāt dabas vērtības un iegūt vairāk zināšanu par zālāju ekonomisko potenciālu vietējās sabiedrības interesēs.

 

MŪSU KOMANDA