Saaremaa vald

Projekti partner: Saaremaa vald

Saaremaa vald tekkis 21.10.2017 Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla liitumise tulemusena. Saaremaa vald asub Lääne-Eestis, Saare maakonnas ja hõlmab kogu Saaremaa. Vallas on  31 819 elanikku (01.01.2018), 1 linn, 9 alevikku ja 426 küla.

Saaremaa valla arengut juhivad volikogu ja vallavalitsus, kelle juhtimisel koostatakse ka kohalikud arengukavad ja ruumilised planeeringud.  Valla majandus põhineb peamiselt kohalikul toorainel ja puhtal loodusel. Põllumajandussektor tegeleb peamiselt veise- ja lambakasvatuse ning maastike hooldamisega. Turismiettevõtjad pakuvad laia valikut teenuseid ja tegevusi.

Saaremaa valla pindala on 2712 km². Üle 40% Saaremaa pinnast on kaetud metsaga. Peamiselt on need segametsad, kuid mõnel pool leidub ka laialehiseid metsi, mis on jäänuktaimekooslus ajast, mil Saaremaa kliima oli pehmem. Rannikumaastikus leidub rannikujärvi ja -lõukaid, alvareid, puisniite ja rannaniite. Pehme merelise kliima ja pinnase mitmekesisuse tõttu on Saaremaa floora liigirohke. Viimast ilmestab fakt, et kõigist Eestimaal leitud taimeliikidest esineb 80% ka Saaremaal. Ühtekokku võib siin leida 1200 erinevat liiki kõrgemaid taimi, millest umbes 120 on looduskaitse all (sh 35 liiki käpalisi). Viidumäe looduskaitseala ja Vilsandi rahvuspargi kõrval leidub Saaremaal ligi sada kaitsealust objekti, nii parke, kõrgeid panku, suuri puid, rändrahne ning unikaalseid soid.

Saaremaa vald võttis LIFE Viva Grass projekti partnerina üle Lääne-Saare valla kohustused (kes omakorda võttis 2015. a jaanuaris üle esialgse partneri – Lümanda valla – kohustused). Esialgne projektiala oli endise Lümanda valla territoorium pindalaga 199 km², kuid nüüd otsustati projekti tulemuste parema rakendamise huvides laiendada projektiala kogu Saaremaa valla territooriumile. Saaremaa vald panustab rohumaade jätkusuutliku majandamise planeerimisvahendisse kohaliku omavalitsuse perspektiivist lähtuvalt ja aitab testida projektis väljatöötatud põhimõtteid.   Saaremaa valla huvi on säilitada piirkonna loodusväärtusi ja saada rohkem teavet rohumaade majandusliku potentsiaali kohta.

MEIE MEESKOND