Saaremaa savivaldybė

Projekto partneris: Saremos savivaldybė

Saremos savivaldybė buvo įkurta 2017 m. spalio 21 d., apjungusi buvusias Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu ir Valjala kaimo savivaldybes, taip pat ir Kuresarės miestelį. Vakarinėje Estijos dalyje, Saare apskrityje yra Saremos savivaldybė, užimanti visą Saremos salos plotą. Savivaldybėje, 2018-01-01 duomenimis, gyvena 31819 gyventojai, savivaldybėje yra Kuresarės miestelis, 9 kaimeliai bei 426 kaimai.

Saremos savivaldybės taryba ir valdžia sudaro vietinę savivaldą, kuri vadovauja ir koordinuoja vietinę plėtrą, įskaitant plėtros planų sudarymą. Saremos savivaldybės ekonomika pasižymi vietos žaliavomis ir švaria gamta. Žemės ūkio sektorių sudaro pienininkystės, galvijų, avių ūkiai bei kraštovaizdžio išsaugojimui skirti ūkiai. Turizmo verslininkai siūlo platų paslaugų ir veiklos rūšių pasirinkimą.

Saremos savivaldybės teritorija užima 2712 km2 plotą. Dėl švelnaus jūrinio klimato ir didelės dirvožemių įvairovės Sarema pasižymi itin turtinga augalija, tai puikiai iliustruoja faktas, kad 80 % visame Estijos plote aptiktų augalų rūšių yra randamos šioje saloje. Bendrai šioje teritorijoje aptinkama 1200 induočių augalų, iš kurių 120 yra saugomos (įskaitant 35 laukinių orchidėjų rūšis). 40 % salos ploto dengia miškai – daugiausiai mišrūs miškai, bet kai kuriose vietovėse plyti plačialapių lapuočių miškai – švelnesnio klimato periodo reliktas. Pakrantės kraštovaizdis apima pakrančių ežerus ir lagūnas, alvarus, miškingas bei pakrančių pievas. Be Viidumae gamtinio rezervato (skirto floros biologinės įvairovės išsaugojimui) bei Vilsandi nacionalinio parko (skirto paukščių, ruonių ir pakrančių kraštovaizdžio išsaugojimui), šioje saloje dar yra daugiau nei 200 atskirų saugomų gamtinių objektų – parkų, aukštų uolų, medžių, riedulių ir unikalių pelkinių žemumų.

„LIFE Viva Grass” projekto metu Saremos savivaldybė perėmė Lääne-Saare savivaldybės atsakomybes (kuri 2015 sausį perėmė atsakomybes iš Lümanda savivaldybės). Pradinė projekto teritorija užėmė buvusios Lümanda savivaldybės plotą (199 km2). Siekiant geriau pritaikyti projekto rezultatus, buvo nuspręsta naudoti visos dabartinės Saremos savivaldybės plotą. Saremos savivaldybės vietos valdžia padeda kurti integruoto planavimo priemonę išbandydama priemonę įgyvendindama strateginį planavimą. Didžiausias savivaldybės interesas – išsaugoti gamtos vertybes, įgyti daugiau žinių apie vietinių pievų ekonominio augimo potencialą.

MŪSŲ KOMANDA