Zālāju daudzveidība

Ir vairāki zālāju veidi un to iedalījums ir atkarīgs no dažādām pazīmēm.

LIFE Viva Grass projekta ietvaros tiek definēti un skatīti 3 zālāju veidi: kultivētie, pastāvīgie un dabiskie. Visi šie zālāji veidi atšķiras pēc augāju struktūras, augu sugu skaita, sniegtajiem ekosistēmas pakalpojumiem un pats svarīgākais aspekts  – zālāja veidošanās process.

_igp4358

Kultivētie zālāji tiek piesēti ik pa pāris gadiem, lai maksimāli palielinātu no tiem iegūstamo biomasu. Šie zālāji lielākoties tiek izmantoti lopbarībai vai lopu ganīšanai. Kultivētie zālāji parasti tiek intensīvi izmantoti, mēsloti un tiem nav lielas bioloģiskās vērtības.

 

 

 

Öland_2014 243Pastāvīgie zālāji ir tādi zālāji, kuros nav veikta piesēja vairāk nekā 5 gadus vai aŗī tie ir veidojušies dabiski tādās vietās, kur atmatas vairs netiek apstrādātas. Šie zālāji lielākoties tiek izmantoti kā ganības vai arī lopbarības ražošanai, lielākoties tie arī ir bioloģiski vērtīgāki nekā kultivētie zālāji.

 

 

 

Dvarcioniu_pievaDabiskie zālāji ir tādi zālāji, kas veidojušies ilgākā laika posmā. Parasti tie netiek intensīvi izmantoti, netiek mēsloti un ir bioloģiski vērtīgi, jo tiem ir liela augu sugu daudzveidība. Daudzi no šiem zālājiem atbilst Eiropas Biotopu Direktīvai. Daži no šiem dabisko zālāju biotopiem ir iekļauti Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā, kas izveidots retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu un to dzīves vietu (biotopu) aizsardzībai. Šie zālāji sniedz lielu ekosistēmas pakalpojumu daudzveidību.

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


five × = 10