Pievų įvairovė

Egzistuoja daugybė pievų tipų ir pagal skirtingus bruožus išskiriamų kategorijų.

„LIFE Viva Grass” projekte dirbama su trijų tipų pievomis: kultūrinėmis, daugiametėmis ir pusiau natūraliomis. Šie pievų tipai skiriasi savo sudėtimi, rūšių skaičiumi, įvairove, teikiamomis ekosisteminėmis paslaugomis, bei svarbiausia – formavimosi procesais. Natūralios ar pusiau natūralios pievos yra laikomos didelės gamtinės vertės pievomis.

Siekiant gauti maksimalų biomasės kiekį, kultūrinės pievos kas keleri metai yra persėjamos. Gauta biomasė dažniausiai naudojama pašarams gaminti arba pievoje ganomi gyvuliai. Kultūrinėse pievose paprastai ūkininkaujama intensyviai, naudojamos trąšos, todėl jos neturi didelės biologinės vertės.

 

 

 

 

 

Öland_2014 243Daugiametėmis vadinamos tokios pievos, kurios daugiau kaip penki metai buvo nepersėjamos arba natūraliai susiformavo dirbamuose laukuose, kuriuose ūkininkavimas buvo nutrauktas. Šio tipo pievos dažniausiai naudojamos kaip ganyklos, iš nušienautos žolės gaminami pašarai. Jų biologinė vertė yra didesnė negu kultūrinių pievų.

 

 

 

 

 

Dvarcioniu_pievaPusiau natūralių pievų formavimasis trunka ilgą laiką. Dažniausiai jos naudojamos ekstensyviai, netręšiamos ir yra biologiškai labai vertingos –jose aptinkama didelė laukinių rūšių įvairovė. Dėl šios priežasties jos dažnai atitinka Europos buveinių direktyvos nuostatas. Pačios vertingiausios pievos įtraukiamos į tarptautinį NATURA 2000 tinklą, kurio tikslas yra užtikrinti ilgalaikį Europos vertingiausių rūšių ir buveinių išlikimą. Priklausymas šiam tinklui užtikrina tokių pievų apsaugą. Šios pievos, lyginant su kitais dviem pievų tipais, teikia didžiausią ekosisteminių paslaugų įvairovę.

Komentarų nėra.

Parašykite komentarą


2 × vienas =