Zālājs ir vairāk kā zāle
<
  • Par projektu

    Dabisko zālāju platības pēdējā simtgadē Baltijas valstīs ir ievērojami samazinājušās. Galvenais iemesls ir cilvēku atsvešināšanās no tradicionālā lauku dzīvesveida. Daudzi vērtīgie zālāji ir pārvērsti aramzemē, apmežoti vai apbūvēti, bet daļa lauksaimniecības zemju dabiski aizaugusi ar mežu. Lauksaimniecības intensificēšanās ir izraisījusi bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens kvalitātes samazināšanos. Tomēr nomalēs esošie zālāji vai platības, kas nav piemērotas intensīvai lauksaimniecībai, joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskās daudzveidības izzušana noved ne tikai pie...
  • Integrētais plānošanas rīks

    Integrētais plānošanas rīka mērķis ir piedāvāt labāko risinājumu ilgtspējīgai zālāju apsaimniekošanai, stiprinot sasaisti starp sociālajiem, ekonomiskajiem, vides, lauksaimniecības aspektiem un politikas nostādnēm. Rīks bāzēts uz ĢIS (ģeotelpiskās informācijas sistēmas) tehnoloģiju un pieejams tiešsaistē, un tas palīdzēs plānotājiem izvēlēties labāko zālāju apsaimniekošanas risinājumu konkrētajam zālājam. Projekta ietvaros ir izstrādāts integrētā plānošanas rīka ietvars, kā arī pabeigts ekosistēmu pakalpojumu novērtējums pilotteritorijās, attiecīgie dati ir iekļauti rīkā. Rīks patlaban nodrošina iespēju aprēķināt ekosistēmas...
  • Norisinājies otrais diskusiju forums “Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā”

    2017. gada 27. oktobrī Eiropas Savienības mājā norisinājās otrais diskusiju forums “Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā”, pulcējot teju 50 interesentus gan no valsts un pašvaldību iestādēm, gan zinātniskajām institūcijām un nevalstiskā sektora, kas aktīvi seko līdzi aktuālajām norisēm ekosistēmu pakalpojumu izpētē Latvijā. Turpinot gada sākumā aizsākto tradīciju pulcināt Latvijas pētniekus, vides un reģionālās attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības un ar šīm nozarēm saistīto institūciju un organizāciju pārstāvjus, lai kopīgi diskutētu par ekosistēmu...