Zālājs ir vairāk kā zāle
<
  • Par projektu

    Dabisko zālāju platības pēdējā simtgadē Baltijas valstīs ir ievērojami samazinājušās. Galvenais iemesls ir cilvēku atsvešināšanās no tradicionālā lauku dzīvesveida. Daudzi vērtīgie zālāji ir pārvērsti aramzemē, apmežoti vai apbūvēti, bet daļa lauksaimniecības zemju dabiski aizaugusi ar mežu. Lauksaimniecības intensificēšanās ir izraisījusi bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens kvalitātes samazināšanos. Tomēr nomalēs esošie zālāji vai platības, kas nav piemērotas intensīvai lauksaimniecībai, joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskās daudzveidības izzušana noved ne tikai pie...
  • Projekta noslēguma pasākums

    2019. gada 26. aprīlī, Rīgā, Latvijas Universitātes Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, 13:00-18:00 projekta partneri, eksperti, apmācību dalībnieki un interesenti tikās projekta noslēguma pasākumā. Atklāšanas uzrunu teica Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors Oļģerts Nikodemus, izsakot gandarījumu par projekta ietvaros paveikto un veiksmīgo sadarbību. Pēc tam tika atskaņoti 2 video sveicieni - no projekta vadītāja Žīmanta Morkvena un projekta līdzvadītājas Haidrunas Famleres. Turpinājumā projekta eksperte Kristīna Veidemane sniedza pārskatu...
  • LIFE Viva Grass projekta starptautiskā konference

    2019. gada 27.-28. februārī Viļņā, Lietuvā norisinājās projekta noslēguma pasākums. Tā ietvaros tika prezentēti projekta rezultāti un gūtās atziņas, kā arī diskutēts par zālāju ekosistēmas sniegtajiem pakalpojumiem, integrēto plānošanu rīku un ekosistēmas pakalpojumu novērtējumu. Prezentācijas no pasākuma pieejamas mājaslapas angliskajā versijā.