Zālājs ir vairāk kā zāle
<
  • Par projektu

    Dabisko zālāju platības pēdējā simtgadē Baltijas valstīs ir ievērojami samazinājušās. Galvenais iemesls ir cilvēku atsvešināšanās no tradicionālā lauku dzīvesveida. Daudzi vērtīgie zālāji ir pārvērsti aramzemē, apmežoti vai apbūvēti, bet daļa lauksaimniecības zemju dabiski aizaugusi ar mežu. Lauksaimniecības intensificēšanās ir izraisījusi bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens kvalitātes samazināšanos. Tomēr nomalēs esošie zālāji vai platības, kas nav piemērotas intensīvai lauksaimniecībai, joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskās daudzveidības izzušana noved ne tikai pie...
  • Projekta eksperti uzstāsies ar prezentācijām Latvijas Universitātes 76. konferencē

    Konferences ietvaros 2018. gada 2. februārī Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, 324./325.auditorijā notiks sekcijas sēde "Telpiskā plānošana un attīstība". Tās ietvaros Anda Ruskule (LIFE Viva Grass projekta eksperte no Baltijas Vides Foruma) uzstāsies ar prezentāciju "Ekosistēmu pakalpojumu pieejas nozīme zemes pārvaldībā un telpiskajā plānošanā - Eiropas redzējums un iespējas Latvijā", savukārt Ivo Vinogradovs (projekta eksperts no Latvijas Universitātes) uzstāsies ar prezentāciju "Ekosistēmu pakalpojumu pieejas potenciāls telpiskajā plānošanā: LIFE VivaGrass...
  • Jauna brošūra “Stiprinot lauku dzīvotspēju – zālāju sniegtie labumi cilvēku labklājībai”

    Turpinot LIFE Viva Grass projekta ietvaros sagatavoto brošūru sēriju, piedāvājam jaunāko brošūru "STIPRINOT LAUKU DZĪVOTSPĒJU – zālāju sniegtie labumi cilvēku labklājībai". Zālāji ir snieguši iespēju daudzām ģimenēm mainīt dzīves stilu un atgriezties pie lēnāka dzīves ritma, dzīvojot lielākā saskaņā ar dabas norišu cikliem. Zālājiem ir nozīmīga loma arī no ekonomiskā aspekta, jo tie sniedz iespēju cilvēkiem nopelnīt un veicina sadarbību starp dažādām ekoloģiski orientētām vietējām kopienām un organizācijām. Šajā brošūrā...