Zālājs ir vairāk kā zāle
<
  • Par projektu

    Dabisko zālāju platības pēdējā simtgadē Baltijas valstīs ir ievērojami samazinājušās. Galvenais iemesls ir cilvēku atsvešināšanās no tradicionālā lauku dzīvesveida. Daudzi vērtīgie zālāji ir pārvērsti aramzemē, apmežoti vai apbūvēti, bet daļa lauksaimniecības zemju dabiski aizaugusi ar mežu. Lauksaimniecības intensificēšanās ir izraisījusi bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens kvalitātes samazināšanos. Tomēr nomalēs esošie zālāji vai platības, kas nav piemērotas intensīvai lauksaimniecībai, joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskās daudzveidības izzušana noved ne tikai pie...
  • Atvērto durvju diena Madlienā

    2018. gada 7. jūlijs. Turpinot iepazīt zālāju daudzveidību, to sniegtos labumus un nepieciešamos pasākumus zālāju veiksmīgai apsaimniekošanai, devāmies izziņas braucienā pa Madlienas apkārtni. Dienas iesākumā devāmies uz Vēreni Madlienas pagastā, kur saimniece Māra iepazīstināja ar savas saimniecības darbību – vispirms izvadājot un izrādot kazu aploku, pēc tam – daudzos trušus būrus. Pēc tam devāmies uz saimniecību “Zvaigžņu Aitas” (pazīstamas arī kā Suntažu observatorija), kur saimniece Anna mums pastāstīja par saimniecības...
  • Semināra “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšana telpiskajā plānošanā ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai zālājos un ārpus tiem” materiāli

    2018. gada 16.-18. maijā Siguldā noritēja projekta ietvaros rīkotais starptautiskais seminārs “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšana telpiskajā plānošanā ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai zālājos un ārpus tiem”.  16. maijā 2 sesijas tika veltītas ekosistēmas pakalpojumu kartēšanai, iegūtajai pieredzei un atziņām, savukārt 17. maijā 3 tematiskās sesijas tika veltītas attiecīgi esošo plānošanas sistēmu kapaciātei integrēt EP, ieinteresēto pušu zināšanu un kapacitātes paaugstināšanai un lēmumu pieņemšanas procesam. Semināra ietvaros dalībnieki 17. maija pēcpsudienā devās izziņas braucienā uz...