Zālājs ir vairāk kā zāle
<
  • Par projektu

    Dabisko zālāju platības pēdējā simtgadē Baltijas valstīs ir ievērojami samazinājušās. Galvenais iemesls ir cilvēku atsvešināšanās no tradicionālā lauku dzīvesveida. Daudzi vērtīgie zālāji ir pārvērsti aramzemē, apmežoti vai apbūvēti, bet daļa lauksaimniecības zemju dabiski aizaugusi ar mežu. Lauksaimniecības intensificēšanās ir izraisījusi bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens kvalitātes samazināšanos. Tomēr nomalēs esošie zālāji vai platības, kas nav piemērotas intensīvai lauksaimniecībai, joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskās daudzveidības izzušana noved ne tikai pie...
  • Aicinām uz LIFE Viva Grass projekta noslēguma pasākumu

    2019. gada 27.-28. februārī Viļņā, Lietuvā norisināsies projekta noslēguma pasākums. Tā ietvaros plānots ne tikai prezentēt projekta rezultātus un gūtās atziņas, bet arī diskutēt par zālāju ekosistēmas sniegtajiem pakalpojumiem, integrēto plānošanu un ekosistēmas pakalpojumu novērtējumus. Pasākuma programma (angļu valodā) pieejama šeit, reģistrācija atvērta līdz 4. februārim (tiešsaistes forma).  
  • Veiksmīgi noslēdzies apmācību kurss par ekosistēmu pakalpojumu pieejas un Viva Grass rīka izmantošanu telpiskajā plānošanā

    2018. gada novembrī Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Valmierā un Rēzeknē LIFE Viva Grass projekta ietvaros tika noorganizētas apmācības pašvaldību, universitāšu, uzņēmumu, plānošanas reģionu pārstāvjiem un citiem speciālistiem- kopā aptuveni 150 interesentiem. Apmācību laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar ekosistēmu pakalpojumu konceptu, tā pielietojumu dažādās politikas jomās un zemes izmantošanas  plānošanā, kā arī iespējām šo pieeju integrēt Latvijas telpiskās plānošanas sistēmā. Tika demonstrēti ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas piemēri no Latvijas un citām valstīm saistībā...