Zālājs ir vairāk kā zāle
<
  • Par projektu

    Dabisko zālāju platības pēdējā simtgadē Baltijas valstīs ir ievērojami samazinājušās. Galvenais iemesls ir cilvēku atsvešināšanās no tradicionālā lauku dzīvesveida. Daudzi vērtīgie zālāji ir pārvērsti aramzemē, apmežoti vai apbūvēti, bet daļa lauksaimniecības zemju dabiski aizaugusi ar mežu. Lauksaimniecības intensificēšanās ir izraisījusi bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens kvalitātes samazināšanos. Tomēr nomalēs esošie zālāji vai platības, kas nav piemērotas intensīvai lauksaimniecībai, joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskās daudzveidības izzušana noved ne tikai pie...
  • Seminārs par zālāju atjaunošanu un ainavu plānošanu

    2018. gada 9. oktobrī Cēsīs LIFE Viva Grass projekta ietvaros norisinājās seminārs “Zālāju atjaunošanas un ainavu plānošanas pieredze un atziņas”. Semināra pirmā daļa tika veltīta LIFE Viva Grass projekta pieejai un risinājumiem zālāju apsaimniekošanā, ietverot gan īsu pārskatu par projekta ietvaros paveikto, gan par zālāju atjaunošanas sasniegtajiem rezultātiem, uzturēšanas nosacījumiem un secinājumiem, gan sniedzot pārskatu par zālāju un to sniegto ekosistēmas pakalpojumu nozīmi sabiedrības skatījumā un akcentējot zālāju apsaimniekošanas ietekmi uz...
  • Dalība tīklošanās pasākumā Baltijas valstu LIFE programmas projektiem

    2018. gada 20.-21. septembris, Klaipēda. Tīklošanas pasākums notika jau trešo gadu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas īstenotā LIFE projekta “Kapacitātes palielināšanas LIFE programmas ieviešanai Latvijā” ietvaros. Tradicionāli tajā piedalījās Baltijas valstu LIFE projektu īstenotāji, kā arī LIFE nacionālie kontaktpunkti – par LIFE programmas ieviešanu atbildīgās amatpersonas valstī. Pasākuma mērķis: dalīties pieredzē par projektu ieviešanu Baltijas valstīs, stiprināt sadarbību Baltijas valstu starpā, apspriest kopējus...