Zālājs ir vairāk kā zāle
<
  • Par projektu

    Dabisko zālāju platības pēdējā simtgadē Baltijas valstīs ir ievērojami samazinājušās. Galvenais iemesls ir cilvēku atsvešināšanās no tradicionālā lauku dzīvesveida. Daudzi vērtīgie zālāji ir pārvērsti aramzemē, apmežoti vai apbūvēti, bet daļa lauksaimniecības zemju dabiski aizaugusi ar mežu. Lauksaimniecības intensificēšanās ir izraisījusi bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens kvalitātes samazināšanos. Tomēr nomalēs esošie zālāji vai platības, kas nav piemērotas intensīvai lauksaimniecībai, joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskās daudzveidības izzušana noved ne tikai pie...
  • Aicinām uz Vaivi – izzināt zālāju sniegtos labumus

    5. maijā, Lauku dienu ietvaros - aicinām apmeklēt Vaivi (“Kaķukrogs”, Vaives pagasts, Cēsu novads), 12.00-16.00! Cēsu novada pašvaldība un "Baltijas Vides Forums" aicina līdztekus dažādām aktivitātēm izzināt arī zālāju sniegtos labumus - būs gan prezentācija par to,  kā Latvijā radušies zālāji, kāpēc tos ir vērts saglabāt un kādus labumus tie sniedz cilvēkam, gan viktorīna ar iespēju pārbaudīt savas zināšanas un vinnēt jaukas balvas, gan arī balsošana par sev svarīgāko zālāju sniegto...
  • Projekta eksperts Ivo Vinogradovs uzstāsies semināros par ainavu plānošanu

    Lēmumi, ko pieņemam šodien, veidos ainavu, kurā dzīvos nākamās paaudzes. Šī ainava ietekmēs un veidos mūsu bērnus un mazbērnus, tāpat kā šodienas ainavai ir ietekme uz mums. Cik bagātīgu ainavu mēs nodosim nākotnei? Kā veidot un plānot ainavu? Kā ainavu novērtēt? Cik Latvijas novados ir izstrādāti ainavu tematiskie plāni un kāda ir bijusi to norise? Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem,teritoriju plānotājus, kartogrāfus, ainavu arhitektus, zemes īpašniekus un...