Zālājs ir vairāk kā zāle
<
  • Par projektu

    Dabisko zālāju platības pēdējā simtgadē Baltijas valstīs ir ievērojami samazinājušās. Galvenais iemesls ir cilvēku atsvešināšanās no tradicionālā lauku dzīvesveida. Daudzi vērtīgie zālāji ir pārvērsti aramzemē, apmežoti vai apbūvēti, bet daļa lauksaimniecības zemju dabiski aizaugusi ar mežu. Lauksaimniecības intensificēšanās ir izraisījusi bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens kvalitātes samazināšanos. Tomēr nomalēs esošie zālāji vai platības, kas nav piemērotas intensīvai lauksaimniecībai, joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskās daudzveidības izzušana noved ne tikai pie...
  • Projekta eksperts Ivo Vinogradovs uzstāsies semināros par ainavu plānošanu

    Lēmumi, ko pieņemam šodien, veidos ainavu, kurā dzīvos nākamās paaudzes. Šī ainava ietekmēs un veidos mūsu bērnus un mazbērnus, tāpat kā šodienas ainavai ir ietekme uz mums. Cik bagātīgu ainavu mēs nodosim nākotnei? Kā veidot un plānot ainavu? Kā ainavu novērtēt? Cik Latvijas novados ir izstrādāti ainavu tematiskie plāni un kāda ir bijusi to norise? Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem,teritoriju plānotājus, kartogrāfus, ainavu arhitektus, zemes īpašniekus un...
  • Aicinājums uz starptautisku semināru “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšana telpiskajā plānošanā ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai zālājos un ārpus tiem”

    Turpinot labi iesākto tradīciju rīkot interesantus un noderīgus starptautiskus pasākumus pavasarī, LIFE Viva Grass projekts aicina uz starptautisku semināru “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšana telpiskajā plānošanā ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai zālājos un ārpus tiem”. Seminārs tiks rīkots š.g. 16.-18. maijā Siguldā.  Seminārā galvenā uzmanība tiks pievērsta diskusijām un viedokļu apmaiņai par šādiem tematiem: ekosistēmu pakalpojumu pieejas ieguldījums plānošanas risinājumu attīstībā; esošo plānošanas sistēmu iespējas un ierobežojumi ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanai; ieinteresēto pušu...