Zālājs ir vairāk kā zāle
<
  • Par projektu

    Dabisko zālāju platības pēdējā simtgadē Baltijas valstīs ir ievērojami samazinājušās. Galvenais iemesls ir cilvēku atsvešināšanās no tradicionālā lauku dzīvesveida. Daudzi vērtīgie zālāji ir pārvērsti aramzemē, apmežoti vai apbūvēti, bet daļa lauksaimniecības zemju dabiski aizaugusi ar mežu. Lauksaimniecības intensificēšanās ir izraisījusi bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens kvalitātes samazināšanos. Tomēr nomalēs esošie zālāji vai platības, kas nav piemērotas intensīvai lauksaimniecībai, joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskās daudzveidības izzušana noved ne tikai pie...
  • Aicinām uz projekta noslēguma pasākumu

    Pasākums notiks 2019. gada 26. aprīlī, Rīgā, Latvijas Universitātes Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, 13:00-18:00. Galvenās tēmas: Viva Grass rīks: izmantošanas piemēri Latvijā dažādos plānošanas kontekstos; projekta ieguldījums ilgtspējīgā zālāju apsaimniekošanā pilotteritorijās: Cēsu novadā, Ogres novada Madlienas pagastā un z/s “Kalnāju ferma” Vecpiebalgas novadā; rekomendācijas par ekosistēmas pieejas izmantošanu plānošanā un zālāju apsaimniekošanu. Pasākuma noslēgumā neformālas diskusijas, precizēta dienaskārtība tiks izsūtīta reģistrētajiem dalībniekiem. Pieteikšanās līdz 18.04.2019., rakstot uz e-pastu: dace.strigune@bef.lv
  • LIFE Viva Grass projekta starptautiskā konference

    2019. gada 27.-28. februārī Viļņā, Lietuvā norisinājās projekta noslēguma pasākums. Tā ietvaros tika prezentēti projekta rezultāti un gūtās atziņas, kā arī diskutēts par zālāju ekosistēmas sniegtajiem pakalpojumiem, integrēto plānošanu rīku un ekosistēmas pakalpojumu novērtējumu. Prezentācijas no pasākuma pieejamas mājaslapas angliskajā versijā.