Rohumaad

Rohumaad ei ole üksnes toiduallikaks kariloomadele, vaid pakuvad meile palju enam tooteid ja teenuseid.

  • Projektist

    LIFE Viva Grass projekti eesmärk on ennetada kõrge loodusväärtusega rohumaade kadumist, luues tervikliku planeerimisvahendi, mis võtab arvesse ka looduskaitset mõjutavaid sotsiaal-majanduslikke tegureid. Sihiks on välja töötada planeerimisvahend, mis võimaldab luua majanduslikult jätkusuutlikke rohumaade elurikkuse majandamise mudeleid, mis on rakendatavad kogu Euroopas ja eelkõige ääremaade puhul, kus on probleemiks elanike arvu vähenemine, maa kasutusest välja langemine ja sellest tulenev põllumajandusmaa elurikkuse vähenemine. Boreaalse biogeograafilise regiooni rohumaad on enamuses moodustunud inimtegevuse (talupidamine)...
  • Märkige kalendrisse LIFE Viva Grass projekti lõpuseminari kuupäevad!

    27.-28. veebruaril 2018 toimub Vilniuses, Leedus LIFE Viva Grass projekti lõpuseminar. Seminaril on plaanis aktiivsed arutelud rohumaade ökosüsteemiteenuste, integreeritud planeerimise ja ökosüsteemiteenuste hindamise teemadel. Tutvustatakse ka projektis väljatöötatud integreeritud planeerimise töövahendit ja selle rakendusi, mis aitavad teha ökosüsteemiteenuste põhiseid maakasutuse otsuseid.  
  • Projekti eksperdid osalevad Balti Esri kasutajate konverentsil

    17.-18. oktoobril 2018 osalevad LIFE Viva Grass projekti eksperdid Dana Prižavoite (BEF Läti) ja Ivo Vinogradovs (Läti Ülikool) Balti Esri kasutajate konverentsil, Riias, Lätis. See on Balti riikide esimene ühine GIS kogukonna konverents, kus jagatakse ja saadakse kogemusi ning teadmisi koos spetsialistide ja sektori liidritega. 18. oktoobril peab Ivo Vinogradovs sessioonil "Kasutaja ja haridus" loengu "VIVAGRASS - GIS töövahend ökosüsteemiteenuste toomiseks integreeritud planeerimisse".