Rohumaad

Rohumaad ei ole üksnes toiduallikaks kariloomadele, vaid pakuvad meile palju enam tooteid ja teenuseid.

  • Projektist

    LIFE Viva Grass projekti eesmärk on ennetada kõrge loodusväärtusega rohumaade kadumist, luues tervikliku planeerimisvahendi, mis võtab arvesse ka looduskaitset mõjutavaid sotsiaal-majanduslikke tegureid. Sihiks on välja töötada planeerimisvahend, mis võimaldab luua majanduslikult jätkusuutlikke rohumaade elurikkuse majandamise mudeleid, mis on rakendatavad kogu Euroopas ja eelkõige ääremaade puhul, kus on probleemiks elanike arvu vähenemine, maa kasutusest välja langemine ja sellest tulenev põllumajandusmaa elurikkuse vähenemine. Boreaalse biogeograafilise regiooni rohumaad on enamuses moodustunud inimtegevuse (talupidamine)...
  • LIFE Viva Grass projekti lõpukonverents

    27.-28. veebruaril 2018 toimus Vilniuses, Leedus LIFE Viva Grass projekti lõpukonverents. Konverentsil tutvustati Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendit, mis töötati projektis välja, et visualiseerida ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise tulemusi ning luua abivahend ökosüsteemiteenuste arvessevõtmiseks otsustusprotsessides ja maakasutuse planeerimisel kolmes Balti riigis: Eestis, Lätis ja Leedus. Vahetati ka infot käimasolevate siseriiklike ökosüsteemide ja nende teenuste kaardistamise ja hindamise (MAES) protsesside kohta ning tutvustati Euroopa Komisjoni plaane ökosüsteemiteenuste integreerimiseks põllumajandus- ja keskkonnavaldkonda.  ...
  • Projekti eksperdid osalevad Balti Esri kasutajate konverentsil

    17.-18. oktoobril 2018 osalevad LIFE Viva Grass projekti eksperdid Dana Prižavoite (BEF Läti) ja Ivo Vinogradovs (Läti Ülikool) Balti Esri kasutajate konverentsil, Riias, Lätis. See on Balti riikide esimene ühine GIS kogukonna konverents, kus jagatakse ja saadakse kogemusi ning teadmisi koos spetsialistide ja sektori liidritega. 18. oktoobril peab Ivo Vinogradovs sessioonil "Kasutaja ja haridus" loengu "VIVAGRASS - GIS töövahend ökosüsteemiteenuste toomiseks integreeritud planeerimisse".