Rohumaad

Rohumaad ei ole üksnes toiduallikaks kariloomadele, vaid pakuvad meile palju enam tooteid ja teenuseid.

  • Projektist

    LIFE Viva Grass projekti eesmärk on ennetada kõrge loodusväärtusega rohumaade kadumist, luues tervikliku planeerimisvahendi, mis võtab arvesse ka looduskaitset mõjutavaid sotsiaal-majanduslikke tegureid. Sihiks on välja töötada planeerimisvahend, mis võimaldab luua majanduslikult jätkusuutlikke rohumaade elurikkuse majandamise mudeleid, mis on rakendatavad kogu Euroopas ja eelkõige ääremaade puhul, kus on probleemiks elanike arvu vähenemine, maa kasutusest välja langemine ja sellest tulenev põllumajandusmaa elurikkuse vähenemine. Boreaalse biogeograafilise regiooni rohumaad on enamuses moodustunud inimtegevuse (talupidamine)...
  • Proovi VIVAGRASS planeerimisvahendit!

    LIFE Viva Grass projekti meeskond on välja töötanud integreeritud planeerimisvahendi, mis võimaldab näha ja maakasutuse planeerimisel arvesse võtta erinevaid rohumaade pakutavaid hüvesid ja ökosüsteemiteenuseid. Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon on Balti riikides suhteliselt uus - LIFE Viva Grass projektis hinnati esmakordselt rohumaade ökosüsteemiteenuseid. Planeerimisvahendil on kolm rakendust, millest kaks on mõeldud avalikuks kasutuseks, kuid kolmas on suunatud GIS (geographic information system) tarkvaraga töötavatele professionaalidele ning nõuab registreerumist. “Planeerimisvahend on GIS-põhine ja võtab arvesse ökosüsteemiteenuseid,...
  • Koosolekud Läänemaal ja Saaremaa vallas rohevõrgustiku planeerimisest

    4. ja 5. aprillil 2018 toimusid järjekordsed koosolekud LIFE Viva Grass projekti pilootaladel Läänemaal ja Saaremaa vallas. Kosolekute eesmärk oli anda ülevaade LIFE Viva Grass projekti hetkeseisust, saada tagasisidet VIVAGRASS töövahendi ja selle rohevõrgustiku otsustussüsteemi kohta ning tutvustada Keskkonnaagentuuri tellimusel valminud juhendit rohevõrgustiku planeerimiseks üldplaneeringutes, millesse ka LIFE Viva Grass projekt andis oma panuse. Koosolekute materjalid: Rohevõrgustiku toimivuse analüüs ja planeerimisjuhendi koostamine (Läänemaa ettekanne). Kalev Sepp, Eesti Maaülikool Rohevõrgustiku toimivuse...