Pievos

Mes siekiame skatinti visuminį, ekosistemų išsaugojimu pagrįstą požiūrį į pievų biologinę įvairovę ir jos funkcijas bei palaikyti ekonomiškai gyvybingą pievų ekosistemų valdymą.

  • Apie projektą

    LIFE Viva Grass projekto tikslas yra apsaugoti nuo išnykimo didelės gamtinės vertės pievas, sukuriant Integruoto Planavimo Priemonę. Pasitelkiant moderniais GIS sprendimais paremtą Integruotą Planavimo Priemonę bus stiprinami ryšiai tarp taikomos socialinės, ekonominės, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio politikos. Projekto metu taip pat bus įgyvendinamos verslą skatinančios veiklos ir rengiami verslo plėtros scenarijai, kurie galės funkcionuoti kaip teorinis investicinio planavimo pagrindas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu taip pat bus vykdoma praktinė pusiau natūralių,...
  • Integruoto planavimo priemonė

    Projekto metu kuriama Integruoto planavimo priemonė palengvins sprendimų dėl darnaus pievų tvarkymo priėmimą stiprinant ryšius tarp skirtingų sričų – socialinės gerovės, ekonomikos, aplinkos apsaugos, žemės ūkio – ir jų politikos. Priemonė veikia GIS (geografinių informacinių sistemų) aplinkoje, įtraukia ekosistemines paslaugas bei socioekonominius parametrus. Projekto komanda jau parengė pirmą priemonės loginę stuktūrą, atliko ekosisteminių paslaugų vertinimą pavyzdinėse teritorijose ir įtraukė surinktus duomenis į priemonę. Priemonė šiuo metu gali suskaičiuoti ekosisteminių paslaugų...
  • Paukščių palydų dalyviams svarbiausia pievų paslauga – oro gryninimas

    Šeštadienį, Paukščių palydų Nemuno deltoje metu, šventės dalyviai balsavo už jiems svarbiausias pievų ekosistemines paslaugas. Daugiausiai balsų pelnė oro gryninimo (93), vandens valymo (87), žolelių arbatos teikimo (50) paslaugos. Mažiausiai simpatijų sulaukė žolės granulės (5), tradicijos (6) ir šienas (10). Savo nuomonę balsavime išsakė 86 žmonės ir beveik kas antras (45) balsavo už oro gryninimą. Balsavimą renginio metu organizavęs Baltijos aplinkos forumo aplinkosaugos specialistas Justas Gulbinas šią pievų ekosisteminę paslaugą...