Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma aukstie/karstie punkti

Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma aukstie/karstie punkti (agregētie dati)

Kā tas tika radīts?

Izveidots vidējo EP auksto/karsto punkta vērtības, pārvērstas rastrā, izmantojot izveidoto lauku kā zonālās statistikas pamatvērtību katrai 5 km režģa šūnai. Izveidotas 5 kategorijas tīkla šūnu piederībai kādai no kategorijām, izmantojot “natural brakes” sliekšņvērtiības.

Ko rāda slānis?

Aggregated data of cold/hotspots of ecosystem services’ supply in “viva Grass Viewer”

Agroekosistēmu piederība noteiktai EP auksto un karsto kategorijai 5 km tīkla šūnā

Atribūti

Auksto/karsto punktu vērtība 5 x 5 km režģī.

Kā to var izmantot?

Pārskats par auksto/karsto punktu izplatību telpā

Atjaunināšanas biežums

Tādi paši kā pamatkartes dati (katru gadu).

Izpētiet datus (apkopoti 2017. gada dati)

Ja vēlaties iegūt neapstrādātu datu failu, pieprasiet to, nospiežot zemāk esošo pogu.

Pieprasīt neapstrādātos datus

Ekosistēmu pakalpojumu aukstie/karstie punkti

Coldspots/hotspots of ecosystem services in “Viva Grass Viewer”

“Karstie punkti” ir lauki ar lielu ekosistēmu pakalpojumu daudzveidību, ar augstām vērtībām, kas pārsniedz vidējo (no 3 līdz 5), un ir iespējama sinerģija starp “dzīvotņu” un “produkcijas” kopām. “Aukstie punkti” ir lauki ar zemu vai ļoti zemu (zem 3) vērtību vairumā sniegto ekosistēmu pakalpojumu un norāda uz lauksaimniecības zemju degradējošu/nepiemērotu apsaimniekošanu.

Izpētiet datus (2017. gada dati)

Ja vēlaties iegūt neapstrādātu datu failu, pieprasiet to, nospiežot zemāk esošo pogu.

Pieprasīt neapstrādātos datus