Ökosüsteemiteenuste pakkumise “külmad/kuumad punktid”

Ökosüsteemiteenuste pakkumise “külmad/kuumad punktid” (agregeeritud andmed)

Kuidas see loodi?

Leiti ÖST “külmade/kuumade punktide” keskväärtused, konverteeriti rasterkihiks, kasutades loodud välja väärtuse väljana; tehti tsoonipõhiste statistiliste karakteristikute analüüs tabelina 5 km ruudustikus. Loodi 5 kategooriat ruudustiku ruutude väärtustele, kasutades loomulike klassipiiride meetodit (Jenksi algoritm).

Mida andmekiht näitab?

Aggregated data of cold/hotspots of ecosystem services’ supply in “viva Grass Viewer”

Agroökosüsteemide teatud “külma/kuuma punkti” kategooriasse kuuluvuse taset 5 km ruudustikus

Atribuudid

“Külma/kuuma punkti” väärtus 5×5 km ruudustikus.

Kuidas seda kasutada saab?

Ülevaade “Külmade/kuumade punktide” ruumilisest levikust

Uuendamise sagedus

Sama, mis aluskaardil (iga aasta)

Vaata andmeid (2017.a agregeeritud andmed)

Kui vajate toorandmeid, küsige neid, vajutades allolevat nuppu.

Küsi toorandmeid

Ökosüsteemiteenuste “külmad/kuumad punktid”

Coldspots/hotspots of ecosystem services in “Viva Grass Viewer”

Nn “kuumad punktid” (“Hot-spots”) on alad, kus paljude ökosüsteemiteenuste pakkumine on keskmisest kõrgem (3-5) ja võivad esineda elupaikade ja produktsiooni ÖST rühmade vahelised sünergiad. “Külmad punktid” (“Cold-spots”) on alad, kus enamiku ökosüsteemiteenuste pakkumine on keskmisest madalam (alla 3), ja need viitavad aladele, kus põllumajandusmaa majandamine on keskkonda kahjustav/ebasobiv.

 

Vaata andmeid

Kui vajate toorandmeid, küsige neid, vajutades allolevat nuppu.

Küsi toorandmeid