Tikšanās ar ieinteresētajām pusēm Lēnes reģionā, 2016. gada janvāris