Susitikimas su suinteresuotaisiais Lääne apskrityje, 2016 m. sausis