Z/s “Kalnāju ferma”

Projekta partneris: Z/s “Kalnāju ferma”

Default logo

 

“Kalnāju ferma” ir samērā nesen dibināta saimniecība, kuras galvenās biznesa aktivitātes ir liellopu audzēšana ar mērķi uzturēt apkārtnē tradicionālo ainavu un bioloģiskās vērtības.

Projekta ietvaros saimniecībā tiks demonstrēti ekosistēmā balstīti risinājumi zālāju apsaimniekošanai saimniecības mērogā. Lielas platības saimniecībā iepriekš ir bijušas atstātas novārtā, plānots atjaunot 80 ha zālāju pusdabiskā stāvoklī, lai pierādītu zālāju apsaimniekošanas ekonomisko pamatojumu un to sniegto ekosistēmu pakalpojumu vērtību.

MŪSU KOMANDA