“Kalnāju ferma” talu

Projekti partner: “Kalnāju ferma” talu

 

“Kalnāju ferma” on uus talu, mille põhitegevus on lihaveisekasvatus, eesmärgiga säilitada ümbruskonna traditsioonilist maastikku ja bioloogilisi väärtusi.

LIFE Viva Grass projektis on talu üks pilootala, demonstreerimaks rohumaade majandamise ökosüsteemipõhiseid lahendusi talu tasandil. Kuna suur osa talu maadest on kasutusest väljas olev põllumajandusmaa, siis taastatakse projekti raames 80 ha rohumaad, et luua eeldus rohumaade jätkusuutlikuks kasutamiseks ja nende ökosüsteemiteenuste säilimiseks.

MEIE MEESKOND