Ekosistēmas pakalpojumi

[Zālāju] ekosistēma ir komplekss elementu kopums, kas mijiedarbojas un veido vienotu sistēmu.

mijiedarbiba

 

Zālāju ekosistēmas sniegtie pakalpojumi ir visi tie labumi, ko ekosistēma sniedz cilvēkiem. Daudzi no tiem ir taustāmi (piemēram, siens vai ārstniecības augi), dažus no tiem ir grūti priekšstatīt un saprast (piemēram, ogļskābās gāzes akumulācija, gaisa attīrīšana). Mēs pat īpaši nepiedomājam par šiem nesaskatāmiem labumiem, kas nodrošina cilvēku eksistenci.

ep-sniegtie-labumi

Pretēji klasiskajai dabas aizsardzības nostājai – ekosistēmas pakalpojumu koncepcija ir antropogēna, respektīvi – ka ekosistēma ir pamats cilvēka eksistēšanai.

Karalis_LV

Mēs izmantojam “mākslīgus” risinājumus, lai saglabātu ekosistēmas pakalpojumus. Bet mēs ņemam vērā, ka dabiskā ekosistēma nepavisam nesniedz vairāk/ labākus pakalpojumus, kā modificētās cilvēku sistēmas!

Zālāju sniegtie ekosistēmu pakalpojumi: Grass_print-3-300x199

Apgādes pakalpojumi – siens lopu barošanai, biomasa enerģijas ražošanai, ārstniecības augi, ģenētiskie resursi

Regulējošie pakalpojumi – ūdens plūsmas un kvalitātes regulēšana, augsnes saglabāšana, barības vielu aprite, apputeksnēšana

Kultūras pakalpojumi – lauku un pilsētas ainava, tās estētiskā kvalitāte un kultūras mantojums, atpūtas, tūrisma iespēju un dzīves kvalitātes nodrošināšana

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


× eight = 16