Ekosistēmas pakalpojumi

[Zālāju] ekosistēma ir komplekss elementu kopums, kas mijiedarbojas un veido vienotu sistēmu.

mijiedarbiba

Zālāju ekosistēmas sniegtie pakalpojumi ir visi tie labumi, ko ekosistēma sniedz cilvēkiem. Daudzi no tiem ir taustāmi (piemēram, siens vai ārstniecības augi), dažus no tiem ir grūti priekšstatīt un saprast (piemēram, ogļskābās gāzes akumulācija, gaisa attīrīšana). Mēs pat īpaši nepiedomājam par šiem nesaskatāmiem labumiem, kas nodrošina cilvēku eksistenci.

ep-sniegtie-labumi

Pretēji klasiskajai dabas aizsardzības nostājai – ekosistēmas pakalpojumu koncepcija ir antropogēna, respektīvi – ka ekosistēma ir pamats cilvēka eksistēšanai.

Karalis_LV

Ekosistēmu pakalpojumu klasificēšanas pieeja var būt arī mērķēta uz sabiedrības izglītošanu un apziņas celšanu par dažādiem ieguvumiem, ko cilvēki gūst no ekosistēmām.  Šāda pieeja bija pamatā arī Tūkstošgades novērtējumā klasifikācijas sistēmai, kura piedāvā četras galvenās ekosistēmu pakalpojumu kategorijas:

  • Apgādes pakalpojumi – pārtika, materiāli un enerģija, kurus cilvēki var tiešā veidā izmantot;
  • Vidi regulējošie pakalpojumi – ietver veidus kā ekosistēmas regulē procesus vidē, vienlaikus nodrošinot cilvēkiem labvēlīgākus dzīves apstākļus;
  • Kultūras pakalpojumi – saistīti ar cilvēku kultūras un garīgo vajadzību nodrošināšanu;
  • Atbalsta pakalpojumi – ekosistēmu procesi un funkcijas, kas ir pamatā pārējo pakalpojumu nodrošināšanai .

Zālāju sniegtie ekosistēmu pakalpojumi: Grass_print-3-300x199

Apgādes pakalpojumi – siens lopu barošanai, biomasa enerģijas ražošanai, ārstniecības augi, ģenētiskie resursi

Regulējošie pakalpojumi – ūdens plūsmas un kvalitātes regulēšana, augsnes saglabāšana, barības vielu aprite, apputeksnēšana

Kultūras pakalpojumi – lauku un pilsētas ainava, tās estētiskā kvalitāte un kultūras mantojums, atpūtas, tūrisma iespēju un dzīves kvalitātes nodrošināšana

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


+ 8 = seventeen