Ökosüsteemiteenused

Ökosüsteem on keerukas isereguleeruv ja arenev tervik, mille moodustavad troofilistel tasanditel üksteisega seotud erinevad liigid koos neid ümbritseva keskkonnaga.

ökosüsteem

Ökosüsteemiteenused on inimese jaoks vajalikud hüved, mida ökosüsteemid meile pakuvad. Mõned neist on käega katsutavad, näiteks hein ja ravimtaimed, ent mõndasid teadvustame endale vähem, näiteks süsihappegaasi akumulatsioon või värske õhk. Samas võivad need silmale nähtamatud, tihti iseenesestmõistetavad hüved olla taime- või loomaliikide, sealhulgas ka inimese kui liigi elutegevuse aluseks.

Ökosüsteemiteenused

Kuigi ökosüsteemiteenuste mõistet defineerivad teadlased mitmeti, on ökosüsteemiteenuste kontseptsioonile iseloomulik inimkeskne maailmavaade: ökosüsteemiteenustest räägitakse seoses inimeste vajaduste, väärtushinnangute ja heaoluga.

kuningas

Üha enam on hakatud mõistma, et ökosüsteemiteenused ei ole mitte ainult piiratud, vaid nende säilimine ja kvaliteet sõltub inimtegevusest. Vastavalt ühtsele rahvusvahelisele ökosüsteemiteenuste klassifikatsioonile (Common International Classification of Ecosystem Goods and Services – CICES) jagatakse ökosüsteemiteenused kolme rühma:

Viva Grass Euras

varustusteenused – nt hein loomasöödaks, biomass energia tootmiseks, ravimtaimed, geneetilised ressursid;

reguleerivad teenused – nt veeregulatsioon, mullastiku säilitamine, toiteainete regulatsioon, tolmeldamine;

kultuuriteenused – maa- ja linnapiirkondade maastik ning sellega seotud esteetilised väärtused ja kultuuripärand, mis on aluseks virgestustegevusele ja turismile, aga ka piirkonna elukvaliteedile.

Loe täpsemalt, millist kasu inimene erinevat tüüpi rohumaadelt saab.

Pole veel kommentaare.

Jäta vastus


9 − three =