Projekta pilotteritorijas

Katrs zālājs var sniegt daudz labumus, kas lielākoties Visos projekto teritorijos vienoje vietojeir atkarīgi no to apsaimniekošanas. Lai rastu pašu ienesīgāko (ar to saprotot sniegtos ekosistēmas pakalpojumus) risinājumu, tiek ņemti vērā dažādi faktori (bioloģiskiem, ģeogrāfiskie, sociālekonomiskie).

LIFE Viva Grass projektā ir 9 pilotteritorijas (3 Latvijā, 3 Lietuvā un 3 Igaunijā), kas kopumā aizņemt 465 000 hektārus, un tās attiecīgi ir arī dažādi apsaimniekojamas (neliela zemnieku saimniecība, aizsargājamā teritorija, pašvaldība). Katrai teritorijai ir savas īpatnības, tādējādi projekta ietvaros būs iespējams demonstrēt plaša spektra zālāju apsaimniekošanas risinājumus.

  1. Nemūnas deltas reģionālais parks
  2. Dubisas reģionālais parks
  3. Paviļņas reģionālais parks
  4. Cēsu novads
  5. Madlienas pagasts
  6. Saimniecība “Kalnāju ferma”
  7. Lēnes reģions
  8. Lēnes-Sāres pašvaldība
  9. Saimniecība “Kurese”

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


6 × = twelve