Projekti pilootalad

Iga rohumaad võiks majandada nii, et selle väärtus oleks võimalikult suur. Leidmaks kõige kasulikumat lahendust (mõeldud on kasu ökosüsteemiteenuste mõttes), tuleb arvesse võtta erinevaid faktoreid (boloogilisi, geograafilisi, sotsiaal-majanduslikke jne).

LIFE Viva Grass projektis valiti välja 9 pilootala (3 igas Balti riigis) kogupindalaga  465 600 ha, et oleks esindatud erinevad haldustasandid (talust kaitseala, valla või maakonnani) ja erineva iseloomuga alad, mis võimaldaks demonstreerida projektis erinevaid rohumaade majandamise lahendusi.

Pole veel kommentaare.

Jäta vastus


+ 8 = thirteen