Ārējās kontekstuālās Lietuvas, Latvijas un Igaunijas datu bāzes