Integruoto planavimo priemonė

Projekto metu kuriama Integruoto planavimo priemonė palengvins sprendimų dėl darnaus pievų tvarkymo priėmimą stiprinant ryšius tarp skirtingų sričų – socialinės gerovės, ekonomikos, aplinkos apsaugos, žemės ūkio – ir jų politikos. Priemonė veikia GIS (geografinių informacinių sistemų) aplinkoje, įtraukia ekosistemines paslaugas bei socioekonominius parametrus.

integruoto-plavimo-priemone-schema copy

Naudojantis geografinių informacinių sistemų platforma (GIS) sukurta integruoto planavimo priemonė sudaro galimybę įvairiais pjūviais pažvelgti į pievų kuriamą naudą žmogui. Priemonė susideda iš keleto skirtingų internetinių aplikacijų, iš kurių dvi yra prieinamos visuomenei, dar viena – registruotiems specialistams.

Aplikacijos automatiškai skaičiuoja ekosistemines pievų paslaugas pavyzdinėse projekto teritorijose pagal įvairius mokslininkų nustatytus kriterijus. Trijose Baltijos šalyse tokių teritorijų – devynios. Lietuvoje pievų nauda skaičiuojama Šilutės rajone, Dubysos ir Pavilnių regioniniuose parkuose. Šiuo metu sukurtos pradinės aplikacijų versijos. Jos bus tobulinamos ir toliau pildomos duomenimis. Šių metų eigoje, planuojama įvertinti pievų teikiamas ekosistemines paslaugas didžiojoje dalyje Lietuvos.

Integruotos planavimo priemonės aplikacijos aprašomos žemiau.

1. „Vivagrass Viewer“ – aplikacija, skirta visuomenei susipažinti su pievų teikiamomis ekosisteminėmis paslaugomis bei atliktu jų vertinimu pvz., galima patyrinėti, kokias ekosistemines paslaugas mums teikia tam tikro tipo pievos, palyginti greta esančias kaimynų pievas ir pan. Aplikacija turi laisvą prieigą visuomenei.

LIFE-viva-grass-viewer

2. „Vivagrass Bio Energy– aplikacija, skirta įvertinti pievų biomasės panaudojimo galimybes biokuro gamybai pvz., gali sužinoti, kuri konkreti pieva ar pievų grupė turi didžiausią potencialą jos biomasę naudoti šildymui. Aplikacija turi laisvą prieigą visuomenei.

LIFE-vivagrass-bio-energy

3. „Vivagrass Planner – uždara, specialistams skirta aplikacija, leidžianti įvesti papildomus savo duomenis bei atlikti sudėtingesnę pievų analizę pvz., specialistas gali priskirti norimą reikšmę kiekvienai ekosisteminei paslaugai ir sudaryti prioritetinį vertingiausių pievų žemėlapį, kurį vėliau gali naudoti teritorijų planavimo procesuose, pvz., gauti rezultatai gali būti naudojami keliai būdais: 1) ši informacija gali padėti saugomų teritorijų sistemos darbuotojams spręsti dėl savo finansinių ir žmogiškųjų išteklių paskirstymo saugant gamtiškai vertingiausias pievas; 2) savivaldybių darbuotojai gali naudoti šią informaciją sprendžiant, kurias sosnovskio barsčiais apaugusias teritorijas tvarkyti pirmiausiai. Norint išbandyti reikalinga vartotojo registracija. Kreiptis el. paštu  justas.gulbinas@bef.lt.

LIFE-viva-grass-prioritization

Vivagrass Viewer“ ir „Vivagrass Planner“ gali suskaičiuoti ekosisteminių paslaugų kompromisą (angl. trade-offs) – t.y. kiek viena ekosisteminė paslauga pakinta padidėjus/sumažėjus kitai paslaugai, remiantis pasikeitimas žemėnaudoje.

Norintiems detaliau susipažinti su integruoto planavimo priemone projekto komanda artimiausiu metu rengs specialius seminarus – mokymus, kuriuose detaliai pristatyt visus priemonės funkcionalumus ir galimybes.

Turint papildomų klausimų, komentarų, pastebėjimų, norint išbandyti integruoto planavimo priemonės aplikaciją specialistams ar užsiregistruoti į specialius mokymus, prašome kreiptis el. paštu justas.gulbinas@bef.lt.