Integrētais plānošanas rīks

Integrētais plānošanas rīka mērķis ir piedāvāt labāko risinājumu ilgtspējīgai zālāju apsaimniekošanai, stiprinot sasaisti starp sociālajiem, ekonomiskajiem, vides, lauksaimniecības aspektiem un politikas nostādnēm. Rīks bāzēts uz ĢIS (ģeotelpiskās informācijas sistēmas) tehnoloģiju un pieejams tiešsaistē, un tas palīdzēs plānotājiem izvēlēties labāko zālāju apsaimniekošanas risinājumu konkrētajam zālājam.

integrated-planning-tool_LV

Projekta ietvaros ir izstrādāts integrētā plānošanas rīka ietvars, kā arī pabeigts ekosistēmu pakalpojumu novērtējums pilotteritorijās, attiecīgie dati ir iekļauti rīkā. Rīks patlaban nodrošina iespēju aprēķināt ekosistēmas pakalpojumu saistību ar zemes lietojuma veida maiņu (skatīt zemāk esošo attēlu).

ecosystem-service-assesment-map-tool

Patlaban tiek strādāts pie dažādu lēmumu pieņemšanas sistēmu piemēru attīstīšanas un programmēšanas. DMS (no angļu valodas – Decision Making Systems) sniedz apkopotu informāciju par institūcijām, kas saistītas ar zālāju apsaimniekošanas jautājumu risināšanu, kā arī apkopojumu par tiem procesiem un problēmām, ar ko institūcijas saskaras saistībā ar zālāju apsaimniekošanu. Identificētas rīcības, kā rīks var palīdzēt efektīvāk risināt šīs problēmas, kā arī aprakstīta datu nepieciešamība.

Piemēram, ir iespēja iegūt zālāju apsaimniekošanas prioritizāciju, ņemot vērā fizikālo un socio- ekonomisko kritēriju analīzi. Iegūtos rezultātus varētu izmantot vairākos veidos: 1) šī informācija ļautu aizsargājamo teritoriju apsaimniekotājiem izlemt, kā efektīvāk izmantot finanšu līdzekļus un cilvēkresursus, lai apsaimniekotu pašus svarīgākos zālājus; 2) pašvaldību speciālisti varētu izmantot šo informāciju, lemjot par to, kurās vietās visupirms nepieciešams apkarot Sosnovska latvāni. Šādi un citi DMS piemēri patlaban tiek izstrādāti un rezultāti tiks prezentēti projekta noslēguma posmā. Paredzēts, ka integrētā plānošanas rīka lietotājiem būs iespēja izstrādāt arī savus risinājumus zālāju apsaimniekošanas problēmām, kā arī rīku varēs izmantot šos rezultātus savā darbā.  Projekta ietvaros tiks izstrādāta arī apmācību programma un rīkotas speciālās apmācības potenciālajiem lietotājiem, lai nākotnē tie varētu rīku izmantot pēc nepieciešamības. Paredzēts, ka rīks būs pieejams arī plašākam interesentu lokam un profesionāļiem, piemēram, aizsargājamo teritoriju apsaimniekotājiem, pašvaldību speciālistiem, telpiskajiem un reģionālajiem plānotājiem, zemniekiem, ministriju pārstāvjiem. Plašākai publikai būs pieejami jau saprogrammēti rezultāti, savukārt speciālistiem būs iespēja strādāt ar dažādām datu kopām un slāņiem, analizēt tos un iegūt tieši sev aktuālo informāciju un risinājumus, kas palīdzēs pieņemt lēmumus ilgtspējīgai zālāju apsaimniekošanai.

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


− 2 = six