Integrētais plānošanas rīks

Integrētais plānošanas rīka mērķis ir piedāvāt risinājumus ilgtspējīgai zālāju apsaimniekošanai, stiprinot sasaisti starp sociālajiem, ekonomiskajiem, vides, lauksaimniecības aspektiem un politikas nostādnēm. Rīks bāzēts uz ĢIS (ģeotelpiskās informācijas sistēmas) tehnoloģiju un pieejams tiešsaistē, un tas palīdzēs plānotājiem izvēlēties labāko zālāju apsaimniekošanas risinājumu konkrētajam zālājam.

integrated-planning-tool_LV

LIFE Viva Grass projekta eksperti aicina ikvienu interesentu patestēt Integrēto plānošanas rīku, kas izstrādāts projekta ietvaros. Rīks sniedz iespēju no dažādām perspektīvām novērtēt zālāju sniegtos labumus, kā arī akcentē zālāju ekosistēmas pakalpojumus. Ekosistēmas pakalpojumu koncepts Baltijas valstīs ir samērā jauns – un šī ir pirmā reize, kad šāds ekosistēmas pakalpojumu novērtējums ir veikts kādai atsevišķāki ekosistēmai. Integrētajam plānošanas rīkam ir 3 versijas – divas  no tām ir pieejamas plašākam interesentu lokam, savukārt trešā vairāk domāta nozares profesionāļiem, tā lietošanai ir nepieciešama reģistrācija.

“Rīka darbība ir bāzēta uz ĢIS (ģeotelpiskās informācijas sistēma), tajā ietvertie ekosistēmas pakalpojumi sniedz iespēju aplūkot zālāju sniegtos labumus no dažādām perspektīvām. Vienā  versijā ir iespējams izpētīt dažādus ekosistēmas pakalpojumus dažādos zālāju veidos un salīdzināt blakus esošos zālājus; citā gadījumā konkrētais ekosistēmas pakalpojums var tikt īpaši izcelts (piemēram, bioenerģijas vai siena ražošanas potenciāls) un sniegta attiecīgā informācija par to; turklāt, lietotājs var katram ekosistēmas pakalpojumam  piešķirt vēlamo vērtību  un izveidot prioritāšu karti ar visvērtīgākajiem zālājiem, kā arī izmantot rīku telpiskās plānošanas procesos” – tā par rīku iespējām stāsta Justas Gulbinas (Baltijas Vides Forums), viens no tā izstrādātājiem.

Šī plānošanas rīka mērķis ir vienkāršot lēmumu pieņemšanu vērtīgu zālāju apsaimniekošanas plānošanai, demonstrējot ekosistēmu pieeju un nodrošinot sasaisti starp sociālajām, ekonomikas, vides un lauksaimniecības politikām.

Ir pieejamas Integrētā plānošanas rīka 3 versijas

1. “Vivagrass Viewer” versija, kas paredzēta sabiedrības informētības paaugstināšanai par zālāju ekosistēmas pakalpojumiem un to novērtēšanu

„Vivagrass Viewer“

„Vivagrass Viewer“

 

2. “Vivagrass Bio-Energy”  versija, kas veltīta, lai novērtētu zālāju biomasas izmantošanas iespējas apkures vajadzībām

„Vivagrass Bio Energy“

„Vivagrass Bio Energy“

3“Vivagrass Planner” ierobežotas piekļuves versija profesionāliem lietotājiem, kas paredzēta tam, lai iekļautu vēl papildus datus un veiktu daudz aptverošāku situācijas analīzi par zālājiem. Lai lietotu šo versiju, nepieciešamas reģistrēties (rakstiet e-pastu: justas.gulbinas@bef.lt)

„Vivagrass Planner“

„Vivagrass Planner“

Visas versijas automātiski aprēķina zālāju ekosistēmas pakalpojumus demo teritorijās saskaņā ar dažādiem kritērijiem, ko noteikuši autori. Mēs iekļāvām 9 demo teritorijas no visām 3 Baltijas valstīm. Patlaban apmeklētājiem ir iespēja testēt visas demo versijas. Tomēr tās joprojām tiek uzlabotas, lai integrētu arī dažādu ieinteresēto pušu atsauksmes. Ja jums ir kādi jautājumi, neskaidrības vai ieteikumi par Integrēto plānošanas rīku, lūdzu, rakstiet e-pastu: justas.gulbinas@bef.lt