Integruotas planavimas

integrated-planning-grasslandsIntegruotas planavimas yra planavimo koncepcija, kai atsižvelgiama į daug skirtingų veiksnių.

Pievų ekosistemas vertinti tik iš gamtos perspektyvos būtų neteisinga. Pievos išlieka tik esant gamtos ir žmogaus sąveikai. Egzistuoja daugybė veiksnių, lemiančių žmogaus motyvaciją ir galimybes pievą prižiūrėti. Dalis jų, mažai svarstomi ar įvertinti, yra būtini išlaikant žmones kaime. Socialiniai ekonominiai aspektai, tokie kaip demografinė struktūra, infrastruktūra, vaikų darželių ar mokyklų prieinamumas, yra ypač svarbūs. Dėl netinkamų socialinių ekonominių sąlygų daugelis jaunų žmonių emigruoja į miestus. Kaime likusi karta sensta, nebepajėgia pasirūpinti tinkama pievų priežiūra.

Plėtodama integruoto planavimo priemonę, projekto komanda holistiškai vertins kaimuose vykstančius procesus, atsižvelgdama tiek į gamtinius, tiek į socialinius ekonominius veiksnius konkrečioje teritorijoje, ieškos geriausių pievų priežiūros sprendimų.