Dubysa regionaalpargi direktsioon

Projekti partner: Dubysa regionaalpargi direktsioon

Dubysa regionaalpark loodi eesmärgiga säilitada Leedu ühe maalilisema jõe – Dubysa – oru maastikku ja looduslikku ökosüsteemi. Jõelooked ja vanajõed, metsaga kaetud kaldad, jõelammid, sügavates orgudes voolavad rohked kiirevoolulised lisajõed loovad unikaalse ökosüsteemi, mis on rikas taime- ja loomaliikide poolest. Maastikutüüpidest leidub Dubysa regionaalpargis metsast ja minimaalselt kultiveeritud uhteorgu, lainelist orgu ja moreentasandiku agraarmaastikku. Dubysa jõe ürgorg koos lisajõgede orgudega moodustab muljetavaldava maastiku, millel on suur hüdrograafiline, botaaniline ja kultuuriline väärtus. Looduslikul ökosüsteemil on iseloomulik taimestik ja loomastik, kalade rändeteed ja kudemispaigad. Tulevastele põlvedele säilitatakse ka kultuuripärandi objekte, nagu näiteks tuntud Leedu poeedi Maironise talu ja traditsioonilised rõivad. Dubysa regionaalpargi direktsiooni eesmärgid on:

 

  • Koguda ja säilitada andmeid pargi loodus- ja kultuuripärandi kohta
  • Teostada seiret ja uuringuid, koguda informatsiooni keskkonnaprobleemide kohta
  • Kaitsta kultuuripärandit
  • Kaitsta kohalikku loomastikku ja taimestikku
  • Soodustada ökoturismi arengut pargi territooriumil
  • Tõsta kohaliku kogukonna teadlikkust ja kaasata neid direktsiooni töösse
  • Korraldada hariduslikke ja kultuuriüritusi lastele ja täiskasvanutele.

LIFE Viva Grass projektis taastatakse Šušvė oru maastik. Projekti käigus teostatakse taimestiku seiret ning rohumaade taastamist ja hooldamist.

MEIE MEESKOND