Dubisas reģionālais parks

 

Projekta partneris: Dubisas reģionālais parks

 

Dubisas reģionālais parks tika izveidots ar mērķi aizsargāt Dubisas upes ielejas ainavu un dabisko ekosistēmu, kas ir viena no gleznainākajām Lietuvā. Upes loki un senās gultnes, mežiem klātie slīpumi, palieņu pļavas, straujās un ūdeņiem bagātās pietekas, kas veido dziļas ielejas veido unikālu ekosistēmu – bagātu ar dažādu augu un dzīvnieku sugām. Šis morfoloģiskais ainavu reģions ietekmē ainavas daudzveidību Dubisas reģionālajā parkā, ko raksturo mežainā un minimāli apstrādātās dziļās erozijas ielejas, nelīdzenie reljefi un agrārās morēnas līdzenās ainavas veidi. Iespaidīgo Dubisas upes veco ieleju iezīmē pieteku ielejas un ieplakas, kā arī ainavas ar lieliskā, hidrogrāfiskām, botāniskām un kultūras vērtībām.  Stabilajai dabiskai ekosistēmai ar tās biotiskajiem komponentiem ir sava raksturīgā flora, fauna, zivju migrācijas ceļi un nārstošanas vietas. Nozīmīgu vietu ieņem arī kultūras mantojuma liecības – zināmā lietuviešu dzejnieka Mairoņa saimniecība un citi objekti, kas tiek aizsargāti un saglabāti nākamajām paaudzēm.

Dubisas reģionālā parka galvenie mērķi:

  • Apkopot un uzglabāt datus par parka dabas un kultūras vērtībām;
  • Veikt monitoringu, izpēti, kā arī apkopot informāciju par daž’daiem vides aspektiem;
  • Aizsargāt kultūras mantojumu;
  • Aizsargāt vietējo faunu un floru;
  • Veicināt ekotūrisma attīstību parka teritorijā;
  • Izglītot un iesaistīt vietējo sabiedrību;
  • Organizēt izglītojošus un kultūras pasākumus, aktivitātes bērniem un pieaugušajiem.

Projekta ietvaros tiks atjaunota kādreizējā Šušves upes ielejas ainava – veikts dabiskā zālāja veģetācijas monitorings, zālāju apsaimniekošana un atjaunošana.

MŪSU KOMANDA