Dubysos regioninio parko direkcija

Projekto partneris: Dubysos regioninio parko direkcija

 

Dubysos regioninis parkas buvo įsteigtas siekiant išsaugoti raiškiausio Lietuvoje Dubysos erozinio slėnio kraštovaizdį bei gamtinę ekosistemą. Upės kilpos, mišku dengti šlaitai, salpos, vandeningi ir sraunūs intakai, tekantys giliuose slėniuose, formuoja unikalią augalų ir gyvūnų rūšių turtingą ekosistemą. Dubysos regioniniame parke kraštovaizdžio įvairovę lemia vienam morfologiniam kraštivaizdžio rajonui priskiriami miškingo ir mažai sukultūrinto gilaus erozinio slėnio bei banguotos slėniuotos agrarinės moreninės lygumos kraštovaizdžio tipai. Vaizdingas Dubysos senslėnis išraižytas intakų slėnių bei raguvų, ir ypač didelės geomorfologinės, hidrografinės, botaninės bei kultūrinės vertės kraštovaizdis. Stabili gamtinė ekosistema su biotos komponentais turi savitą augaliją ir gyvūniją, natūralius žuvų migracijos kelius bei nerštavietes. Kultūros paveldo vertybės, pavyzdžiui, gerai žinomo Lietuvos poeto Maironio sodyba, jos gamtinė ir kultūrinė aplinka yra išsaugotos ateities kartoms.

Dubysos regioninio parko direkcijos pagrindiniai tikslai yra:

  • Rinkti ir saugoti duomenis apie parko gamtos ir kultūros paveldą;
  • Įgyvendinti stebėseną, tyrimus, rinkti informaciją aplinkos apsaugos klausimais;
  • Saugoti kultūros paveldą;
  • Saugoti vietos fauną ir flora;
  • Skatinti ekologinio turizmo plėtrą parko teritorijoje;
  • Šviesti ir įtraukti vietos bendruomenes į direkcijos veiklas;
  • Organizuoti šviečiamąsias ir kultūrines veiklas, renginius vaikams ir suaugusiems.
  • Projekto metu atkurtas originalus Šušvės slėnio kraštovaizdis, atliktas natūralių pievų augalijos stebėjimas, pievų ekosistemų valdymas ir atkūrimas.

MŪSŲ KOMANDA