Cesise vald

Projekti partner: Cesise vald

 

Cēsise vald moodustus Cēsise linna ja Vaive valla ühinemisel. Loodusel ja maastikel on oluline osa valla sotsiaal-majanduslikus arengus, kuna suur osa vallast asub Gauja rahvuspargi territooriumil.  Cēsise valla spetsialistidel on kogemusi territoriaalsete korralduskavade koostamisel ja ka rahvusvaheliste projektide elluviimisel.

LIFE Viva Grass projektis viib Cēsise vald ellu tegevusi Cēsise pilootalal, sh maastiku kaitse- ja korralduskava koostamine, rohumaade taastamine ning kohalike huvirühmade kaasamine projekti tegevustesse.

MEIE MEESKOND