Cēsu novada pašvaldība

Projekta partneris: Cēsu novada pašvaldība

 

Apvienojoties Cēsu pilsētai un Vaives pagastam, tika izveidota Cēsu novada pašvaldība. Daba un ainavu vērtība ir svarīgs pīlārs pašvaldības sociālekonomiskajai attīstībai, jo tieši tajā atrodas lielas Gaujas Nacionālā parka teritorijas. Pašvaldības speciālisti ir pieredzējuši teritorijas attīstības plānu izstrādē un īstenošanā, kā arī piedalījušies vairāku starptautisku projektu ieviešanā.

Projekta ietvaros Cēsu novadā tiks izstrādāts ainavu aizsardzības un apsaimniekošanas plāns, kas ietvers ainavas novērtējumu un risinājumus ainavas atjaunošanai un uzturēšanai, īpašu uzmanību veltot novada zālāju apsaimniekošanai ilgtermiņā.

MŪSU KOMANDA