Cēsis savivaldybė

Projekto partneris: Cēsis savivaldybė

 

Sujungus Cėsių miestą ir Vaives seniūniją buvo suformuota Cėsių savivaldybė. Gamtos ir kraštovaizdžio turtai yra svarbus ramstis socialiniam ir ekonominiam vystymuisi savivaldybėje, kurioje didelius plotus užima pirmasis Latvijos nacionalinis parkas – Gaujos nacionalinis parkas. Cėsių savivaldybės specialistai turi patirties kuriant ir įgyvendinant teritorinius valdymo planus ir įgyvendinant tarptautinius projektus.

Projekto rėmuose Cėsių savivaldybė įgyvendins vieną iš atvejų studijų apie demonstravimą ekosistemomis pagrįstų planavimo sprendimų dėl pievų biologinės įvairovės gyvybingumo užtikrinimą per kraštovaizdžių apsaugos detalizavimą, plėtros planus ir vykdant pievų atkūrimo darbus. Cėsių savivaldybė taip pat atliks svarbų vaidmenį koordinuojant vietos suinteresuotųjų šalių dalyvavimą projekto veikloje.

MŪSŲ KOMANDA