Ekosisteminės paslaugos skirtingose pievose

Pievos tik iš pirmo žvilgsnio atrodo vienodos. Skirtingos pievos žmonėms teikia skirtingą naudą.

Žmogus, pasirinkdamas vienokį ar kitokį pievos priežiūros būdą, lemia jos tipą, dydį, ir ekosistemos teikiamų paslaugų rinkinį. Tai vadinama ekositeminių paslaugų kompromisu, kuris pasiekiamas, kai dėl mažinamos vienos ekosisteminės paslaugos, didėja kita.

Skirtingų ekosisteminių paslaugų rinkinys, savo ruožtu, lemia ir taikomą pievų priežiūros praktiką:

Kultūrinės pievos teikia didžiausią pašarų derlių, taip pat – pieno ir mėsos produktų kiekį, tačiau kitų ekosisteminių paslaugų diapazonas yra ženkliai mažesnis, lyginant su daugiametėmis ar pusiau natūraliomis pievomis. Pavyzdžiui, kultūrinėse pievose yra mažiau vaistams ir kosmetikai tinkamų augalų, nebent jei konkrečios rūšys yra specialiai auginamos. Šios pievos teikia mažiau ir reguliacinių paslaugų – jos yra ne itin tinkama buveinė vertingoms ir retoms rūšims, augalų apdulkinimui būtiniems vabzdžiams. Kultūrinės pievos taip pat sugeria ir kur kas mažesnį kiekį anglies dioksido, sukeliančio klimato kaitą.

Daugiametės pievos teikia didesnę ekosisteminių paslaugų įvairovę, tačiau pašarų, pieno ir mėsos produkcijos kiekis gali būti mažesnis nei kultūrinėse pievose. Daugiametėse pievose paprastai tarpsta didesnė biologinė įvairovė, todėl daugiau ir medicinai, kosmetikai naudojamų augalų, nektaro medui ir vabzdžiams. Tankesnis šių pievų žolynas užtikrina stačių šlaitų erozijos kontrolę, didina maistingųjų medžiagų pasisavinimą, gerina vandens valymą. Daugiametės pievos taip pat sugeria ir didesnį anglies dioksido kiekį, taip prisidėdamos prie klimato kaitos stabilizavimo.

Pusiau natūraliose pievose gyvena daugiausiai skirtingų rūšių. Tai turi teigiamą įtaką aprūpinimo paslaugų mastui pvz., dėl mikroelementų gausos didėja pašaro kokybė ir maistingumas, šios pievos teikia daug nektaro medui, augalų vaistų ir kosmetikos gamybai. Dar daugiau, pusiau natūralios pievos ženkliau nei kitų tipų pievos prisideda prie nykstančių rūšių ir vabzdžių apdulkintojų buveinių palaikymo (reguliacinės paslaugos). Šio tipo pievos gali teikti daugiau kultūrinių paslaugų, tokių kaip rekreacija, mokslas, estetika, kultūrinis paveldas.

Ekosistemu-paslaugos-pievose

Skirtingų pievų tipų teikiamos ekosistemų paslaugos

 

Ekosistemos abiotinės (fizinės, ne biologinės) savybės (tokios kaip dirvožemio derlingumas, drėgmė, reljefas) gali turėti įtakos ekosisteminių paslaugų dydžiui. Pavyzdžiui, didesnio derlingumo pievos teikia didesnį pašarų derlių, geriau pasisavina maistingąsias medžiagas. Tuo tarpu mažiau derlingos pievos paprastai pasižymi didesne biologine įvairove, taigi, teikia daugiau vaistažolių, užtikrina geresnį buveinių palaikymą. Lyginant su lygumų pievomis, stačių šlaitų pievos yra kur kas vertingesnės teikdamos erozijos stabdymo paslaugą ir turi didesnę estetinę vertę bei turizmo potencialą.

Komentarų nėra.

Parašykite komentarą


keturi × 1 =