Pievos

Mes siekiame skatinti visuminį, ekosistemų išsaugojimu pagrįstą požiūrį į pievų biologinę įvairovę ir jos funkcijas bei palaikyti ekonomiškai gyvybingą pievų ekosistemų valdymą.

  • Apie projektą

    LIFE Viva Grass projekto tikslas yra apsaugoti nuo išnykimo didelės gamtinės vertės pievas, sukuriant Integruoto Planavimo Priemonę. Pasitelkiant moderniais GIS sprendimais paremtą Integruotą Planavimo Priemonę bus stiprinami ryšiai tarp taikomos socialinės, ekonominės, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio politikos. Projekto metu taip pat bus įgyvendinamos verslą skatinančios veiklos ir rengiami verslo plėtros scenarijai, kurie galės funkcionuoti kaip teorinis investicinio planavimo pagrindas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu taip pat bus vykdoma praktinė pusiau natūralių,...
  • Antrasis susitikimų ratas Estijos teritorijose, 2016 m. sausį-vasarį

    2016 m. sausio pabaigoje-vasario pradžioje vyko antrasis susitikimų ratas, kuriame aptarta situacija Estijos projekto teritorijose. Sausio 29 d. vyko susitikimas Lääne apskrityje, o vasario 3 d. - Lääne-Saare savivaldybėje. Abiejuose susitikimuose dalyvavo vietos aplinkosaugos, planavimo ir plėtros ekspertai. Projekto komanda pristatė „LIFE Viva Grass“ pažangą ir aptarė galimybes pritaikyti integruoto planavimo priemonę planavimo procese savivaldybių ir regiono lygmeniu. Buvo aptartos ir Lääne apskrities valdybos, kuri nėra projekto partnerė, galimybės bendradarbiauti....
  • Pasirodė leidinys apie perspektyvią pievų priežiūrą

    2016 m. pradžioje pasirodęs leidinys anglų kalba „Perspektyvi pievų priežiūra - patirtis, iššūkiai ir galimybės"  (angl. Viable grassland management – experience, challenges and opportunities) apibendrina gerąją patirtį ir teikia rekomendacijas Baltijos šalims, kaip susidoroti su pusiau natūralių pievų palaikymo iššūkiais. Leidinį sudarė projekto „LIFE Viva Grass" komanda, remdamasi pažintinių vizitų į Didžiąją Britaniją, Švediją, Vokietiją, Austriją, Slovėniją ir Baltijos šalis patirtimi, interviu su kitų pievų tvarkymų besirūpinančių projektų koordinatoriais, diskusijomis, vykusiomis...