„Viva Grass Planner“ naudojimas saugomų teritorijų valdyme

Saugomų teritorijų atvejis    

Šiuo metu daugumai saugomų teritorijų administracijų (STA) trūksta išsamios informacijos ir požiūrio apie tai, kiek vertingų pievų (ir/arba kitų buveinių tipų) jie turi ir kokia yra jų tvarkymo būklė. Dauguma STA organizuoja pievų tvarkymą ir priežiūrą, remiantis tik keliais rodikliais, tokiais kaip ES svarbos buveinės, tačiau trūksta holistinio ir analitinio požiūrio į visas atitinkamo regiono pieva. Pavyzdžiui, statistinė informacija apie tai, kiek pievų (ha) užima saugomą teritoriją, kokia dalis yra reguliariai prižiūrima, kiek buveinių reikia atkurti, kiek yra deklaruota pagal agrarines aplinkosaugines priemones ir kt.
Saugomose teritorijose, kuriose pirmiausia turėtų būti tvarkomos pievos, sprendimų priėmimo procesas dažnai vyksta labai subjektyviai – prioritetai yra teikiami toms vietovėms, kurios yra labiau žinomos ar reklamuojamos pačių STA, tačiau jos nebūtinai yra svarbiausios dėl tvarkymo skubumo, saugomų rūšių atsiradimo ir panašių kriterijų, tiek saugomos teritorijos, tiek nacionaliniu lygmeniu. Tai yra svarbus klausimas, kurį reikia spręsti, kadangi saugomose teritorijose yra riboti finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, taip pat, kaip ir visame nacionaliniame aplinkosaugos sektoriuje, todėl ištekliai pirmiausiai turėtų būti paskirstomi prioritetinėms sritims, atsižvelgiant į daugelį rodiklių.

„Viva Grass Planner“ vaidmuo šiai sprendimų valdymo sistemos

Su šiais atvejais susijusios suinteresuotos šalys:

 • Saugomų teritorijų administracija
 • Aplinkos ministerija

Šiam atvejui svarbūs „Viva Grass Planner“ funkcionalumai:

 • Organizacijos paskyra. Kiekviena organizacija gauna savo „debesies” (cloud-based) sistemos dalį. Šią sistemos dalį organizacijos administratorius/vartotojas gali valdyti ir pritaikyti pagal savo poreikius. Organizacija gali turėti ir tvarkyti kitų teritorijų duomenis. Tai gali būti visa šalis, savivaldybė, saugoma teritorija ar net atskiras ūkis. Organizacijos duomenys yra neprieinami kitiems „Viva Grass Planner“ vartotojams jokia forma.
 • Pagrindo žemėlapių duomenys + VG kontekstinių duomenų sluoksniai. Viva Grass projekto metu buvo išvystyta daugybė metodologijų bei duomenų rinkinių. Tam, kad pagreitinti „Viva Grass Planner“ paskyros parengimą, organizacija gali naudoti kai kurias duomenų rinkinio struktūras bei paruoštus duomenis.
  „Viva Grass“ pateikiami kontekstinių duomenų sluoksniai leidžia organizacijai turėti svarbų erdvinį kontekstą, nereikia ieškoti duomenų, kurie nėra integruoti į įrankį it pan.
 • Organizacijos kontekstinių duomenų sluoksniai. Tai yra iš anksto nustatyti ir sukonfigūruotų kontekstinių duomenų sluoksniai. Kiekviena organizacija gali naudojant šią struktūrą įkelti arba įvesti savo kontekstinius duomenis ir naudoti juos skaičiavimams (sukirtimui – angl. intersection), kontekstinių duomenų saugojimui ir valdymui. Aplikacijoje yra pateikiama daugiau nei 10 tematinių sluoksnių bei jų struktūrų. Taip pat yra prieinami trys papildomi (taškiniai, linijiniai ir poligonų) kontekstinių duomenų sluoksniai. Šie individualizuoti sluoksniai gali būti naudojami bet kokio tipo kontekstiniams duomenims įkelti ir naudoti.
 • Pasirinktiniai atributai. Skirtingiems organizacijų poreikiams galima žemėnaudos vienetų poligonams priskirti pasirinktą atributinę informaciją. Atributai arba formatai gali būti teksto, dvigubi, sveikojo skaičiaus. Atributai gali būti naudojami laikinai arba nuolatinei informacijai apie žemėnaudos vienetus saugoti, atlikti įvairius skaičiavimus, nustatyti prioritetų rezultatus ir pan.
 • Funkcionalumai:
  • Vizualinė analizė/vertinimas. „Viva Grass Planner“ siūlo platų žemėlapių funkcionalumų spektrą: pagrindo žemėlapio parinkiklis, trečiosios šalies duomenų įkėlimas, priartinimas/atitolinimas, vietovės paieška, žemėlapių sluoksnių valdymas, galimybė keisti sluoksnio permatomumą ir t.t. Visa tai leidžia vartotojui vizualiai įvertinti žemėlapio duomenis ir priimti erdvinių duomenų sprendimus.
  • Skaičiavimas. Tai vienas iš galingiausių įrankių „Viva Grass Planner“ aplikacijoje. Šis, paprastas naudoti, įrankis leidžia vartotojui „sukirsti“ (angl. intersect) žemėnaudos vienetų duomenis su pasirinktu kontekstinių duomenų sluoksniu ir leidžia išsaugoti gautą rezultatą, kaip atributinę informaciją žemėnaudos vienetams. Šiam atvejui yra parenkami žemėnaudos vienetai, esantys šalia upių, kelių, atpažįsta žemėnaudos vienetus, kuriuose aptinkami Sosnovskio barščiai, estetiniu požiūriu svarbioje teritorijoje ir pan.
  • Klasifikavimas. Ši funkcija vartotojui leidžia suklasifikuoti žemėnaudos vienetus į skirtingas kategorijas, pagal pažangias atrankos išraiškas, susijusias su žemėnaudos vienetų atributine informacija. Šiam atvejui klasifikacija bus naudojama suskirstyti žemėnaudos blokams, kuriuose auga Sosnovskio barščiai, pagal tinkamus šalinimo metodus.
  • Prioritetų nustatymas. Šis įrankis bus naudojamas nustatyti Sosnovskio barščių šalinimo metodų prioritetus. Pagal pasirinktus žemėnaudos vienetų požymius galėsime suteikti kiekvieno atributo svarbą, vertę ir gausime prioritetų vertinimą. Tai suteiks galimybę kontroliuojančiai institucijai pasiūlyti žemėnaudos vienetų lankymo tvarką tam, kad gauti efektyviausius kontrolės rezultatus.
  • Įkėlimas/atsisiuntimas.Tai labai svarbi įrankio funkcija, kadangi galite atsisiųsti duomenis bet kuriame etape, keisti kituose įrankiuose, programose (pvz., ArcGIS for Desktop) ir įkelti juos į „Viva Grass Planner“ aplikaciją.

Kontekstinių duomenų sluoksnio pridėjimas

Viva Grass Planner >> More >> Settings >> Layers settings

Šiam atvejui, įrankyje yra parengtas platus kontekstinių sluoksnių asortimentas. Sluoksnių duomenis galima pridėti pačiame įrankyje, naudojant tam tikras funkcijas arba kitose programose (pvz., „ArcGIS for Desktop”) paruoštus sluoksnius įkelti į įrankį.

Pažymėdami langelius varnele, aktyvuokite sluoksnius, kaip nurodyta apačioje.

Kontekstinių duomenų sluoksnių sąrašas:

 • Saugomos rūšys (taškai) – bus naudojamas duomenų sukirtimui (su 50 m (kerpės ir grybai), 200 m (augalai) ir 1000 m (gyvūnai) buferiais) su žemėnaudos vienetais, siekiant suskaičiuoti saugomas rūšis, esančias pievos buferinėje zonoje.
 • Turizmo infrastruktūra (taškai) – bus naudojamos duomenų sukirtimui (su 300 m buferine juosta) su žemėnaudos vienetais, siekiant suskaičiuoti kiek turizmo infrastruktūros objektų yra pievos buferinėje zonoje.
 • Kultūros paveldas (taškai) – bus naudojamos duomenų sukirtimui (su 300 m buferine juosta) su žemėnaudos vienetais, siekiant suskaičiuoti kiek kultūros paveldo objektų yra pievos buferinėje zonoje.
 • Gamtos objektai (taškai) – bus naudojamos duomenų sukirtimui (su 300 m buferine juosta) su žemėnaudos vienetais, siekiant suskaičiuoti kiek gamtos objektų yra pievos buferinėje zonoje.
 • Turizmo infrastruktūra (linijos) – bus naudojamas duomenų sukirtimui (su 1000 m buferiu) su žemėnaudos vienetais, siekiant nustatyti tuos, kurie turi turistinį maršrutą ar trasą, einančia per pievos buferinę zoną.
 • Buveinės (poligonai) – bus naudojamas duomenų sukirtimui su žemėnaudos vienetais, kad matytųsi, kuriuose plotuose yra ES buveinės, prioritetinės ES buveinės, o kurios – ne.
 • Upės (linijos) – bus naudojama atvaizdavimui kaip kontekstinių duomenų sluoksnis.
 • Keliai (linijos) – bus naudojama atvaizdavimui kaip kontekstinių duomenų sluoksnis.

Kiti kontekstinių duomenų sluoksniai gali būti išjungiami ir įjungiami pagal poreikį.

Svarbu! Norint pamatyti pakeitimus, vartotojui reikia paleisti įrankį iš naujo ir dar kartą prisijungti prie paskyros.

Individualizuotų atributų pridėjimas

Viva Grass Planner >> More >> Settings >> User attributes

Papildomų, Individualizuotų atributų pridėjimas prie žemėnaudos vienetų. Šie atributai gali būti naudojami kaip papildomų duomenų apie žemėnaudos vienetus saugykla, taip pat išsaugoti skaičiavimų, sukirtimų, klasifikacijos, prioritetizavimo ir t.t. duomenis.

ua1 Habitat Double
ua2 TourTrack Double
ua3 CultObj Double
ua4 NatObj Double
ua5 TourObj Double
ua6 ProtSpML Double
ua7 ProtSpFlora Double
ua8 ProtSpFauna Double
ua9 LandOwn Double

Šiam atvejui mums reikės:

 • Habitat (Dvigubas) – saugoti informaciją, jeigu žemėnaudos vienetas kertasi su ES buveine (1), kertasi su prioritetine ES buveine (2), visai nesikerta su buveine (0).
 • TourTrack (Dvigubas) – saugoti atributinę informaciją, jei žemėnaudos vienetą (ir 1000 m buferinės zonos) kerta turistiniai takai ir maršrutai.
 • CultObj (Dvigubas) – apskaičiuoti kultūros paveldo objektų, patenkančių į žemėnaudos vieneto plotą, skaičių (300 m buferinė zona).
 • NatObj (Dvigubas) – apskaičiuoti gamtos objektų, patenkančių į žemėnaudos vieneto plotą, skaičių (300 m buferinė zona).
 • TourObj (Dvigubas) – apskaičiuoti turistinių objektų, patenkančių į žemėnaudos vieneto plotą, skaičių (300 m buferinė zona).
 • ProtSpML (Dvigubas) – apskaičiuoti saugomų rūšių (grybų ir kerpių) rūšių, patenkančių į žemėnaudos vieneto ribas, skaičių (50 m buferinė zona).
 • ProtSpFlora (Dvigubas) – apskaičiuoti saugomų rūšių (augalų) rūšių, patenkančių į žemėnaudos vieneto ribas, skaičių (200 m buferinė zona).
 • ProtSpFauna (Dvigubas) – apskaičiuoti saugomų rūšių (gyvūnų) rūšių, patenkančių į žemėnaudos vieneto ribas, skaičių (1000 m buferinė zona).
 • LandOwn (Dvigubas) – išsaugoti informaciją apie tai ar žemėnaudos vienetas yra privati žemė (0) ar valstybinė žemė (1).

Esant poreikiui kita atributinė informacija gali būti pridėta.

Svarbu! Norint pamatyti pakeitimus, vartotojui reikia paleisti įrankį iš naujo ir dar kartą prisijungti prie paskyros.

Papildomų atributų skaičiavimas

Viva Grass >> Calculation

Atributų skaičiavimas gali būti atliktas tiek „ARCGis for Desktop“ programoje arba „Planner“ įrankyje. Šis įrankis leidžia sukirsti du sluoksnius (žemėnaudos vienetus ir pasirinktą organizacijos kontekstinį sluoksnį), sukirsti su apibrėžtu buferiu (aplink žemėnaudos vienetus), rasti žemėnaudos vienetus, esančius organizacijos kontekstinio duomenų sluoksnio poligonuose ir paskaičiuoti kiek organizacijos kontekstinių duomenų sluoksnių elementų yra konkrečiuose žemėnaudos vienetuose.

Žemėnaudos vienetai, esantys ES buveinėse, prioritetinėse ES buveinėse arba nepersidengiantys su ES buveinėmis.

Šiame etape žemėnaudos vienetai sukertami su buveinių poligonais (organizacijos kontekstinių duomenų sluoksnis „buveinės“). Dėl to gauname žemėnaudos vienetų, esančių ES buveinių ribose, sąrašą.

„Buveinė“ > 0 reiškia, kad žemėnaudos vienetas įeina į ES buveinę.

Skaičiavimo rezultatus galima patikrinti filtruojant atributų lentelės duomenis (buveinė > 0):

 • Žemėnaudos vienetai šalia turistinių maršrutų ir takų (1000 m buferinė zona)

 • Žemėnaudos vienetai, kuriuose arba šalia jų yra kultūros paveldo objektų (300 m buferinė zona)

 • Žemėnaudos vienetai, kuriuose arba šalia jų yra gamtos objektų (300 m buferinė zona)

 • Žemėnaudos vienetai, kuriuose arba šalia jų yra turistinių objektų (300 m buferinė zona)

 • Žemėnaudos vienetai, kuriuose arba šalia jų yra retų kerpių ir grybų rūšių (30 m buferinė zona)

 • Žemėnaudos vienetai, kuriuose arba šalia jų yra retų augalų rūšių (200 m buferinė zona)

 • Žemėnaudos vienetai, kuriuose arba šalia jų yra gyvūnų rūšių (1000 m buferinė zona)

Ši funkcija leidžia vartotojui išsidėstyti prioritetine tvarka žemėnaudos vienetus, pagal pasirinktus atributus iš žemėnaudos vienetų atributinės informacijos, suteikiant šiems atributams tam tikrą svorį.

 Svarbu! Su temomis susiję atributai yra apskaičiuojami ir saugomi „Viva Grass Planner“ duomenų bazės struktūroje. Dabar šios vertės kartu su kitais žemėnaudos vienetų atributais, tokiais kaip žemės naudojimo tipas, žemės paskirtis, žemės kokybė, nuolydis, EP vertės, grupės, kompromisai ir kt., gali būti naudojami klasifikuojant, nustatant prioritetus ir atliekant vizualinę analizę.

Prioritetų nustatymas tvarkomiems plotams

Turėdami daug tvarkomų plotų ir ribotus išteklius, STA turi nuspręsti kuriems sklypams turėtų būti teikiama pirmenybė ir kuriuos iš jų pirmiausia reikia atkurti ir tvarkyti. Tai galima atlikti subjektyviai arba naudojant duomenis, surinktus laukuose, taip pat ir itų šaltinių duomenis. Tokiu būdu sujungus duomenis su tam tikrais požymiais ir suteikus jiems tam tikrą svarbą, vertę, galima tiksliau pasirinkti prioritetus. Prieš pradėdamas prioritetų nustatymo procesą, įrankio vartotojas gali nuspręsti kuriems sklypams turėtų būti teikiama pirmenybė.

Šiuo demonstraciniu atveju pirmenybę teiksime tiems sklypams, kuriems reikalinga atlikti atkūrimo darbus. Nustatydami pirmenybę daugiausiai dėmesio skirsime vertingiausių buveinių ir saugomų rūšių išsaugojimui.

Demonstraciniai etapai:

 • Dominančių žemėnaudos vienetų filtravimas (atributinių duomenų filtravimo pavyzdys: “LandOwn = 0” (privatus savininkas) arba “LandOwn = 1” (žemė, priklausanti valstybei))

Visos teritorijos:

Filtruota pagal atributinę informaciją (“LandOwn” = 0 (privati žemė))

 • Atidarykite prioritetų nustatymo įrankį (Viva Grass Planner >> Prioritization)
 • Galite sukurti naują prioritetų nustatymo taisyklę paspausdami mygtuką „Naujas prioritetų nustatymas“ arba naudoti esamą išsaugotą taisyklę, jei tokią jau turite, pasirinkdami ją skydelyje „Pasirinkti esamą taisyklę“ ir paspausdami „Atidaryti“.

 • Prioritetų nustatymo taisyklės atidarymas

 • Prioritetų nustatymo taisyklės redagavimas. Jūs galite redaguoti prioritetų nustatymo taisyklę. Tai galima padaryti pasirenkant naujus atributus prioritetams nustatyti ir keičiant jų vertę
  • Atributų sąrašo keitimas (“Redaguoti atributų sąrašą”)
  • Verčių pakeitimas
  • Išsaugoti naują taisyklę

    • Atnaujinti esamą
    • Išsaugoti kaip naują
  • Prioritetinių indeksų vertės atvaizdavimas
 • Prioritetų nustatymo rezultatas pasirodo žemėlapio sluoksnių sąraše

Prioritetų nustatymo atributai ir jų vertės:

Atributas Vertė Komentarai
Habitat 35 % Geros būklės prižiūrimos buveinės yra visų rūšių klestėjimo pagrindas, todėl didžiausias dėmesys yra skiriamas sklypams, kuriuose yra ES svarbos buveinės. Prioritetinės ES buveinės gauna papildomą balą.
ProtSpML 10 % Saugomos rūšys (grybai ir kerpės) yra palyginti sėslios rūšys, todėl joms skiriamas mažiausias svoris ir jos nėra pagrindinis mūsų dėmesio objektas, tačiau jos vis tiek yra svarbios, kad būtų įtrauktos.
ProtSpFlora 30 % Išsaugoti esamas rūšis (flora) ir skatinti naujų individų plitimą yra labai svarbu, todėl šis rodiklis užima antrą vietą.
ProtSpFauna 25 % Išsaugoti esamas saugomas rūšis (fauna) mums yra labai svarbu, taip pat skatinti populiacijų, susijusių su gera buveinių kokybe ir tam tikromis rūšimis, augimą, todėl šis rodiklis yra šiek tiek mažesnis, tačiau vis tiek labai svarbus.
 • Indeksų išsaugojimas laukeliuose (PrioIndex). Dėl šios priežasties buvo sukurtas papildomas pasirinktinis atributas. Išsaugotos indeksų vertės gali būti naudojamos kitoms įrankio funkcijoms – klasifikacijai, kuri yra rodomas iššokančiame lange arba redaguojant.

Didžiausio prioriteto žemėnaudos vienetų klasifikacija

Turėdami prioritetų nustatymo rezultatus, mes vis tiek galime tęsti darbą su įrankiu ir pritaikyti klasifikavimo funkciją. Šiuo atveju STA svarbu išsiaiškinti kurie iš prioritetinių žemės naudojimo blokų priklauso privatiems savininkams, o kurie valstybei. Žinant šią informaciją galima imtis tolimesnių veiksmų atkuriant pievų plotus. Radus privačius žemės savininkus galima su jais tartis dėl buveinių atkūrimo arba bent prie jo prisidėti. Nors valstybinė žemė būtų atkurta pačios STA iš valstybės lėšų, vėliau būtų galima skatinti vietos ūkininkus naudoti ir valdyti atkurta pievas ir taip jas palaikyti.

Demonstraciniai etapai:

 • Visi žemėnaudos vienetai arba filtruoti pagal požymį ir išsidėstymą erdvėje gali būti klasifikuojami. Šiam atvejui naudosime visus vienetus.

 • Atsidarykite klasifikacijos įrankį (Viva Grass Planner >> Classification)
 • Jūs galite sukurti naują klasifikacijos taisyklę, paspaudę “New classification” mygtuką arba naudodami jau egzistuojančią išsaugotą taisyklę, jeigu tokią turite, ją pasirinkdami iš skydelio “Select existing classification:” ir paspaudę “Open”.

 • Klasifikacijos atidarymas

 • Klasių redagavimas arba sukūrimas. Jūs galite redaguoti jau egzistuojančias arba sukurti naujas klases pačioje taisyklėje. Tai daroma rankiniu būdu įvedus išraišką ir ją patvirtinus mygtuko „Test“ paspaudimu.

 • Klasifikavimo rezultatas rodomas žemėlapio sluoksnių sąraše

Klasifikacijos taisyklės (saugoma klasifikavimo taisyklėje “Management”):

Klasės pavadinimas Išraiška Rekomenduojamas metodas
Valstybinė INDEX > 0.37 AND ua9 = 1 Valstybės lėšomis atkurti pievas ir skatinti ūkininkus ūkininkauti tose pievose, taip užtikrinant ilgalaikį tvarkymą
Privati INDEX > 0.37 AND ua9 = 0 Skatinti privačius savininkus atkurti pievas savo plotuose arba prisidėti prie jų atkūrimo ir ilgalaikio tvarkymo

Svarbių pievų, kurios turi būti tvarkomos ilgalaikėje perspektyvoje, nustatymas

Kadangi pagal ankstesnį scenarijų prioritetą skyrėme atkuriamiems sklypams, šiame scenarijuje STA tikslas yra ilgalaikis atkurtų buveinių tvarkymas. STA taip pat planuoja ne tik užtikrinti ilgalaikį atkurtų teritorijų tvarkymą, bet ir atverti jas visuomenei planuodama turistinius takus bei kitus turizmo objektus ir infrastruktūrą. Todėl šiam atvejui skirsime prioritetą pievoms ne tik pagal gamtos vertybes, bet ir pagal planuojamą infrastruktūrą, kuri yra skirta žmonėms atvykti į vietovę ir įvertinti, pripažinti ekosistemų paslaugas ir vertybes, kurias teikia šios pievos.

Demonstraciniai etapai:

Šio atvejo prioritetų nustatymo žingsniai yra panašūs į pirmiau pateikto scenarijaus etapus, tačiau čia mes naudojame papildomus atributus, kad gautume holistinį ir išsamesnį situacijos vaizdą.

Atributas Vertė Komentarai
Habitat 15 % Geros būklės prižiūrimos buveinės yra visų rūšių klestėjimo pagrindas, todėl didelis balas yra skiriamas tokiems sklypams. Tokie plotai taip pat yra įdomūs tyrinėti turistams.
TourTrack 15 % Vienas iš prioritetų nustatymo tikslų yra užtikrinti, kad pievos šalia suplanuotų turistinių takų būtų geros būklės, todėl šis rodiklis taip pat gauna didelę reikšmę.
CultObj 10 % Kultūros paveldo objektai yra įdomūs turistams, todėl pievos, kuriose jie yra, taip pat turėtų būti įvertinti didesniu balu.
NatObj 10 % Gamtos objektai yra įdomūs turistams, todėl pievos, kuriose jie yra, taip pat turėtų būti įvertinti didesniu balu.
TourObj 15 % Vienas iš prioritetų nustatymo tikslų yra užtikrinti, kad pievos šalia planuojamų turistinių objektų būtų geros būklės, todėl šis rodiklis taip pat gauna didelę reikšmę.
ProtSpML 5 % Saugomos rūšys (grybai, kerpės) yra gana pažeidžiamos, todėl norisi, kad turistų veikla joms būtų kuo mažesnė, tačiau pievos, kuriose šios rūšys yra, vis dar yra svarbios.
ProtSpFlora 15 % Saugomos rūšys (flora) yra vienas iš dalykų, kurį turistai gali pamatyti ir apie juos sužinoti, todėl yra svarbu, kad pievos būtų geros būklės ten, kur tos rūšys yra.
ProtSpFauna 15 % Nepaisant to, kad norime parodyti ekosistemų paslaugas, kurias pievos teikia visuomenei, taip pat svarbu išlaikyti gerą pievų, kuriose randamos saugomos rūšys (fauna), būklę.

Prioritetų nustatymo rezultatai:

Prioritetų nustatymo rezultatai rodomi žemėlapyje ir gali būti naudojami su kitais žemėlapio sluoksniais: organizacijos žemėnaudos vienetų, kontekstinių duomenų sluoksniais ar net su „Viva Grass“ kontekstiniais sluoksniais.

Pievų klasifikacija

Duomenys taip pat gali būti analizuojami kitaip, pasitelkus kitokį principą. Vietoje prioritetų suteikimo pagal svarbą, galima naudoti klasifikavimo funkciją, kad gautumėte skirtingus rezultatus, naudojant neapdorotų duomenų reikšmes ir skirtingai juos sujungiant.

Paprastas to pavyzdys yra pateiktas žemiau (saugomas klasifikacijos taisyklėje “Eco-potential of areas”):

Klasės pavadinimas Išraiška Paaiškinimas
Didelio ekologinio potencialo zonos ua2 = 2 AND ua9 > 5 AND ua8 > 5 Sklypai, kuriuose yra prioritetinės ES buveinės (ua2 = 2) ir aptinkama daugiau nei 5 faunos (ua9) ir floros (ua8) rūšys.
Vidutinio ekologinio potencialo zonos ua2 = 1 AND ua9 > 5 AND ua8 > 5 Sklypai, kuriuose yra prioritetinės ES buveinės (ua2 = 1) ir aptinkama daugiau nei 5 faunos (ua9) ir floros (ua8) rūšys.
Žemo ekologinio potencialo zonos ua2 < 1 AND ua9 > 0 AND ua8 > 0 Sklypai, kuriuose nėra ES svarbos buveinių (ua2 = 0) ir nėra aptinkama floros (ua9) ir faunos (ua8) rūšių.