Latvijas Universitāte

Projekta partneris: Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

 

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte nodrošina akadēmiskās studijas, ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē. Fakultāte piedāvā augstāko akadēmisko izglītību 3 līmeņu studijās – bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās, kā arī profesionālo apmācību ģeogrāfijas un dabas zinību skolotāja studiju programmā un telpiskās attīstības plānošanas profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā. Fakultātes akadēmiskais personāls, sadarbojoties ar daudzu pasaules valstu zinātniekiem, nodrošina arī zinātnes attīstību ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē Latvijā. Galvenais faktors, kas nosaka Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes darbības nozīmību un attīstību, ir fakultātes studenti un mūsu pētniecības lauks – Latvijas daba un cilvēki. Fakultātes studenti, absolvējot Universitāti, veiksmīgi konkurē gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū.

Projekta ietvaros fakultāte iesaistās ar zinātnisko kapacitāti integrētā plānošanas rīka zālāju apsaimniekošanai izstrādē, projekta ietekmes novērtējumā, kā arī izstrādā apmācību programmas plānotājiem, kas izmanto ekosistēmā balstītu plānošanas pieeju.

MŪSU KOMANDA