Visas jaunumi

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju

No 2014. gada 22. septembra līdz 26. septembrim Zviedrijā noritēja pieredzes apmaiņas brauciens.

Projekta partneri devās šajā pieredzes apmaiņas braucienā, lai gūtu pieredzi alvāru, piejūras zālāju un meža pļavu  apsaimniekošanā, lai apmeklētu labi apsaimniekotos zālājus Olandē un Smālandē, lai satiktu cilvēkus, kas apsaimnieko šīs teritorijas un lai iepazīstinātu ar LIFE Viva Grass projektu Kalmāras reģiona administrāciju.

Vizīte Kalmāras reģiona administrācijā

Tikšanās laikā administrācijas pārstāvis īsumā iepazīstināja ar Kalmāras reģionu un administrācijas funkcijām, sniedza pārskatu par aizsargājamām teritorijām un dabas vērtībām, iepazīstināja ar pieejamo atbalstu dabisko ganību un pļavu uzturēšanai un izmantošanai. Projekta LIFE Viva Grass pārstāve M. Kuris īsumā iepazīstināja ar projektu, tā mērķiem un aktivitātēm. Tādējādi tika radīts labs pamats sarunām par lauksaimniecību Olāndē, zemes apsaimniekošanu, aitu turēšanu un problēmām, ar kādām sastopas vietējie iedzīvotāji.

Alvāru apsaimniekošana: vizīte Stora Alvaret (Lielais Alvārs)

Stora Alvaret ir kaļķakmens atsegums Olandes salā. Plānās augsnes kārtiņas un augstā pH līmeņa dēļ tur ir liela veģetācijas daudzveidība, sastopamas arī vairākas retas sugas. Stora Alvaret ir atzīta par UNESCO Pasaules mantojuma vietu dēļ savas neprastās bioloģiskās daudzveidības un priekšvēstures.     Šī teritorija ir vairāk kā 260 km² liela, sasniedzot ¼ salas lieluma un tai ir krusta forma (gandrīz 40 kilometru garumā un 10 km platumā).

 

Projekta komanda apmeklēja Stora Alvaret Skarpa Alby, un gide Helena Lager sniedza pārskatu par dažādām alvāru dzīvotnēm un to apsaimniekošanu, kā arī iepazīstināja ar dažām retām/ endēmiskām sugām.

Meža pļavu apsaimniekošana: vizīte Graborā

Grabors ir lielākais seno nocietinājumu loks Olandē, saglabājies no 500 g.m.ē. 1945. gadā karaliskā Zviedrijas Literatūras, vēstures un senlietu  akadēmija nopirka šo teritoriju, lielākosties tajā esošie lauki bija pilnībā aizauguši. Kopš tā laika zeme tiek apstrādāta, lai atgrieztu to tādu, kāda tā bija, atjaunojot vecos laukus. Neapstrādātās vietas tiek izmantotas kā ganības un pļavas, to apsaimnieko zemnieks Börje Karlsson, kam maksā Akadēmija un kurš izmanto arī lauksaimniecības/ vides atbalsta maksājumus.  Teritorija ir atvērta apmeklētājiem, tajā atrodas arī mazs veikaliņš, kurā tiek tirgoti vietējie produkti.

Vizīte Linné stacijā

Tas ir izpētes, populārzinātnisku aktivitāšu, kultūras un tūrisma aktivitāšu centrs, kam svarīga ir arī ilgtspējīga attīstība. Stacijas vadītājs iepazīstināju ar aktivitātēm un izpētes projektiem, kas tiek īstenoti stacijā. Stacija dibināta 1963. gadā kā Upsalas Universitātes Ekoloģiskās izpētes stacija. Katru gadu apmēram 75-100 zinātnieku un viņu palīgi apmeklē staciju, puse ir no Zviedrijas, puse no citām valstīm.

Brauciena noslēgumā tika apmeklētas arī vairākas citas vietas Olandes dienvidu, dienvidaustrumu daļā, izzinot dažādas zālāju apsaimniekošanas metodes, problēmas un risinājumus.

Pieredzes apmaiņas brauciena fotogalerija.

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


six − 2 =