Pasākumi

Sanāksme par ainavu pārvaldības prioritāšu noteikšanu Cēsu novadā

2018. gada 8. jūnijā Vaives pagastā, Cēsu novadā, notika otrā ieinteresēto pušu sanāksme “Ainavu pārvaldības prioritāšu noteikšana Cēsu novadā”. Tajā vispirms tika runāts un diskutēts par vērtīgām ainavu teritorijām, balstoties uz ekosistēmas sniegto pakalpojumu nodrošinājumu un Viva Grass plānošanas rīka pielietojumu teritoriju nozīmīguma novērtēšanā. Savukārt pēc tam dalībnieki tika iepazīstināti ar ainavas pārvaldības prioritātēm, iespējamiem risinājumiem Cēsu novadā un identificētajām problēmteritorijām. Sanāksmes noslēgumā tika sniegts ieskats Cēsu attīstības programmas izstrādes gaitā.

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


8 + five =