Paviļņas un Verķu reģionālais parks

 

Projekta partneris: Paviļņas un Verķu reģionālais parks

 

Pavilniai un Verkiai reģionālais parks dibināts 1992. gadā, tas ir mazākais reģionālais parks Lietuvā. Vērtīgākās Viļņas pilsētas ainavas ir iekļautas un aizsargātas šajā parkā. Parka mērķis ir aizsargāt ainavas un ekosistēmas vērtības no dabiskā, kultūras un atpūtas aspekta. Tāpat šī mērķis ir sniegt piemērotus apstākļus, lai varētu tikt attīstītas rekreācijas aktivitātes un izglītojošais tūrisms, kā arī stimulēt ainavu aizsardzības centienus, atjaunot izpostītos dabiskos un kultūras objektus.

Gleznaini kalnainais reljefs ar pauguriem reģionālajam parkam piešķir papildus vērtību, ainavisko daudzveidību un skaistumu. Katrai dabiskajai ainavai reģionālajā parkā ir sava īpatnējā iezīme, īpaša vērtība un līdz ar to kalnainais apvidus ir tik unikāls un vērtīgs.

Projekta ietvaros reģionālā parka direktorāts ir atbildīgs par krūmu izvākšanu apmēram no 8 ha lielas zālāju teritorijas, lai radītu iespēju apmeklētājiem un biznesa attīstītājiem pieeju šiem laukumiem, radot iespēju nākotnē pārvērst šos zālājus par pilsētas “zaļajām” vietām.

MŪSU KOMANDA