Visas jaunumi

Projekts LIFE Viva Grass prezentēts starptautiskā konferencē

2016. gada 19.-23. septembrī projekta eksperte Anda Ruskule Antverpenē, Beļģijā piedalījās Eiropas līmeņa konferencē par ekosistēmas pakalpojumiem “Helping Nature to Help Us”.

Konferences devīze “Palīdzēsim dabai, lai tā palīdzētu mums” iezīmē savstarpējo saikni starp cilvēku un vidi, starp veselīgu ekosistēmu un cilvēku labklājību, akcentējot arī dabas aizsardzību. Kopumā 60 sesijās konferencē piedalījās aptuveni 600 pārstāvji no zinātniskām institūcijām, valsts un nevalstiskā sektora, kas dalījās ar jaunāko pētījumu rezultātiem un pieredzi ekosistēmu pakalpojumu jomā.

Konferences ietvaros 20. septembrī notika arī atsevišķa LIFE projektu sesija “LIFE programme supporting societal benefits by restoring and improving ecosystem services – best practices”, kurā A. Ruskule prezentēja LIFE Viva Grass projektu un paveikto ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas jomā.

Savukārt 22. septembrī sesijā Solving practical bottlenecks in ecosystem service mapping” A. Ruskule jau detalizētāk iepazīstināja ar LIFE Viva Grass projektā izmantoto zālāju ekosistēmas pakalpojumu novērtēšanas un kartēšanas metodiku un galvenajiem izaicinājumiem gan reģionālā, gan vietējā līmenī (prezentācijas abstrakts angļu valodā).

 

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


4 × = thirty six