Visas jaunumi

Izzinot Cēsu novada ainavu vērtības

2016. gada 19. augustā, pirmajā saulainajā dienā pēc lielajiem lietiem, vairāk nekā 40 interesenti – pārstāvji no Cēsu novada pašvaldības, Vaives pagasta, vietējām zemnieku saimniecībām, kā arī tuvākās un tālākās apkārtnes iedzīvotāji un projekta LIFE Viva Grass partneri – piedalījās izziņas braucienā, lai iepazītos ar Cēsu novada ainavas telpu, jau īstenotajiem zālāju apsaimniekošanas pasākumiem, ainavu plāna izstrādes gaitu un arī nākotnes iecerēm. Ainava ir cilvēka dzīves vides būtiska daļa, cilvēku kopīgā kultūras un dabas mantojuma daudzveidības izpausme un identitātes pamats. Tā ir nozīmīgs resurss vietas attīstībai un cilvēku piesaistei konkrētai vietai. Latvijas ainavai ir raksturīga mozaīkveida struktūra, mijoties mežiem un lauksaimniecības zemēm, t.sk. zālājiem, kam ir milzīga loma ainavā un dabas daudzveidības uzturēšanā. Diemžēl valstī kopumā ir novērojama tendence, ka zālāji aizaug vai zaudē savu kvalitāti, tādēļ kopš 2014. gada Cēsu novada pašvaldība ir iesaistījusies LIFE Viva Grass projektā, lai veicinātu ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu Cēsu novadā.

Izbraukuma iesākumā Cēsu novada pašvaldības Attīstības  nodaļas projektu un vides speciāliste Inta Ādamsone sniedza ieskatu jau īstenotajās projekta aktivitātēs Cēsu novadā, uzverot gan pašas ainavas telpas nozīmību, gan ainavu plāna izstrādes būtību un procesu. Pēc tam ceļa laikā Latvijas Universitātes profesors Oļģerts Nikodemus braucējus vedināja pārdomāt gan ainavas uztveres īpatnības, kas atkarīgas no transporta veida un pat ceļa seguma – braucot ar velosipēdu, paveras cita ainavas perspektīva un ir vairāk laika pavērties apkārt, savukārt ar autobusu vai mašīnu braucot, ainavas uztverei ir mazāk laika, jo gludais ceļa segums ļauj braukt ātrāk, bet braucējiem ir vairāk laika ainavas vērošanai, ja ceļa segums ir mazāk kvalitatīvs.

Pirmais izziņas brauciena pieturas punkts bija Krīvi, kur notika informācijas stenda atklāšana. Stends speciāli sagatavots projekta ietvaros, un ar to iepazīstināja  Latvijas Universitātes pētnieks Ivo Vinogradovs.  Stendā var vairāk izlasīt par Cēsu novada ainavu vērtībām, Vaives senieleju un ainavas sniegtajiem ekosistēmas pakalpojumiem.

Pēc tam autobuss tālāk veda uz Vaives pagasta ziemeļu daļu, lai baudītu ainavu telpas vēsturiskās Veismaņu muižas apkārtnē, savukārt  pēc tam – jau no kaimiņu novada Priekuļu puses – tika baudīti Vaives upes senielejas ainaviskie skati, kurus komentēja un no zinātnieku viedokļa skaidroja gan Oļģerts Nikodemus, gan Ivo Vinogradovs. Pēc tam ceļš veda uz Rāmuļu pusi, kur  ainavu pamatni veido meži – atklātas telpas un skatu perspektīvas atsedzas gar ceļiem. Jo īpaši zinātnieki uzsvēra Rāmuļu ceļa ainavu telpu, kurā skats vijas līdz ar vienu no gleznainākiem novada ceļiem, plūst gar Mazuma ezeru un atduras leknās ganībās.

Noslēgumā dalībnieki viesojās Vaives pagasta Veclejas Daudziešās pie saimnieces Ingas Andersones, baudot pašceptu maizi, sieru un citus lauku labumus, un daloties redzētajos iespaidos un pārspriežot ainavas nozīmības dažādos aspektus.

Fotogalerija no pasākuma.

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


× 8 = twenty four