SIA “Hnit-Baltic”

 

Projekta partneris: SIA Hnit-Baltic

 

SIA “Hnit-Baltic” darbojas kopš 1993. gada un licencēts “Esri Inc.” (ASV) izplatītājs un vadošais ĢIS (ģeotelpiskās informācijas sistēmas) programmatūras piegādātājs Baltijas valstīs. Vairāk nekā 400 klientu Lietuvā un ārpus tās ir uzticējušies uzņēmuma piegādātajām ĢIS programmām & risinājumiem un uz klientu vērstiem pakalpojumiem. Uzņēmumam ir pieredze ieviest  ĢIS risinājumus sabiedriskām organizācijām un privātajiem klientiem dažādās nozarēs, piemēram, teritoriju un infrastruktūras plānošanā, teritoriju drošībā un aizsardzībā, kartogrāfijā un zemes apsaimniekošanā, telekomunikācijās un citos inženierijas plānošanas un apsaimniekošanas aspektos, kā arī transporta un pakalpojumu sfērās. Uzņēmums, kam ir privātie īpašnieki no Lietuvas un Islandes, darbojas 3 Baltijas valstīs. Latvijā un Igaunijā darbojas tā filiāles uzņēmumi – attiecīgi “Envirotech” un “AlphaGIS”.

SIA “Hnit-Baltica” uzsver ģeogrāfisko, telpisko resursu novērtējuma un analīzes nozīmīgumu un efektivitāti gan valstiskā, gan sabiedriskā līmenī. Uzņēmuma mērķis ir palīdzēt saviem klientiem efektīvi pārvaldīt uzņēmuma mēroga procesus, infrastruktūru un transportu, izmantojot ĢIS tehnoloģijas, lai efektīvi plānotu un modelētu procesus un vidi, veicinot lēmumu pieņemšanu, kas balstās gan uz tradicionālajiem, gan ģeogrāfiskajiem faktoriem.

Uzņēmums arī regulāri sniedz ieguldījumu sociālajā sfērā (piemēram, www.maps.lt, e-Gandrai, ifnormē par piesārņotu vidi u.c.), kas var kalpot dabas aizsardzībai un uzlabošanai, valsts ekonomiskajai izaugsmei, efektīvai un ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai, kā arī popularizē šādus telpiskajā informācijā bāzētus risinājumus.

MŪSU KOMANDA