Integrētā plānošana

Integrētā plānošana ir tāda plānošanas pieeja, kurā vērā ir ņemti vairāki un dažādi faktori.

integrated-planning-grasslands

Uz zālāju ekosistēmu mēs nevaram skatīties tikai no dabas skatu punkta. Tā kā zālāji var pastāvēt tikai dabas un cilvēka sinerģijā, ir daudzi faktori, kas ietekmē cilvēka motivāciju un iespējas apsaimniekot zālājus. Daži no tiem parasti nav pietiekami izvērtēti, bet ir gana nozīmīgi, lai cilvēki paliktu laukos. Jo īpaši svarīgi ir sociālekonomiskie aspekti: demogrāfiskā struktūra, pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pieejamība. Patlaban daudzi jauni cilvēki dodas prom no laukiem tieši dēļ nelabvēlīgiem sociālekonomiskajiem apstākļiem; pārējie lauku iedzīvotāji noveco un tiem vairs nav enerģijas un vēlmes pietiekami apsaimniekot zālājus.

Projekta ietvaros izstrādātais integrētais plānošanas rīks sniegs ieguldījumu stratēģiskās plānošanas procesos un sniegs holistisku pārskatu par laukos esošajiem procesiem, palīdzot atrast labākos zālāju apsaimniekošanas risinājumus, ņemot vērā abus – gan dabiskos, gan sociālekonomiskos konkrētās vietas faktorus.