Viva Grass Pārlūks

Viva Grass Pārlūks ir rīka pamata modulis, kura mērķauditorija ir ikviens interesents un jo īpaši zemnieki, tas ir brīvi pieejams – bez reģistrācijas. Tas sniedz pārskatu par izvēlētajā teritorijā sniegtajiem zālāju ekosistēmas pakalpojumiem, kā arī savstarpēji saistīto pakalpojumu kopām un  mijiedarbībām starp dažādiem pakalpojumiem.

Uzklikšķinot uz interesējošā lauka, lietotājs var apskatīt tā ekosistēmas pakalpojumu potenciālu. Lietotājs var izmainīt zemes lietojuma veidu (piemēram, no kultivētā zālāja uz dabisko), lai redzētu, kā izmainīsies ekosistēmas sniegtie pakalpojumi. Katram laukam sniegtas arī rekomendācijas par piemērotāko apsaimniekošanas veidu, savukārt ekosistēmas pakalpojumu datu slānis ļauj lietotājam uzzināt izvēlētā ekosistēmas pakalpojuma kartēšanas un novērtējuma rezultātus.

Skatīt Viva Grass Pārlūku

Zemāk esošajā video (angļu valodā) demonstrētas šī moduļa pamata funkcijas.