Viva Grass Plānotājs

Viva Grass Plānotājs ir paredzēts profesionāliem lietotājiem, kas varētu izmantot ekosistēmas pakalpojumu informāciju telpiskās plānošanas procesā. Viva Grass Plānotājs ir pieejams tikai reģistrētiem lietotājiem, reģistrāciju veic sistēmas administrators (justas.gulbinas@bef.lt). Viva Grass Plānotājs piedāvā izmantot prioritizācijas un klasifikācijas funkcijas, vizualizējot rezultātus kartē, kā arī sniedz iespēju eksportēt apstrādātos datus.

Prioritizācija ietver šādus soļus: kritēriju izvēle; svara piešķiršana izvēlētajiem kritērijiem (nosakot katra kritērija svarīgumu procentos); un rezultātu attēlošana kartē. Kritērijus var izvēlēties no jau esošajiem datu bāzes atribūtiem, kas ietver ekosistēmas pakalpojumu novērtējumu, vai arī no citiem lietotāja pievienotiem datiem, kas ietver konkrētajam gadījuma atbilstošus atribūtus. Lai apzīmētu izvēlētā kritērija relatīvo svarīgumu, lietotājs var piešķirt tam noteiktu svaru skalā 0-100% tā, lai kopējā summa būtu 100% (9. attēls). Alternatīvu tālākai prioritizācijai var veikt arī to papildus klasifikāciju, izmantojot uzdevumam atbilstošus papildu datus. Klasifikācija ir datu organizēšana, balstoties uz izvēlētajiem atribūtiem, un to var veikt, balstoties uz jau veikto prioritzāciju, vai arī neatkarīgi no tās

Skatīt Viva Grass Plānotājs