Viva Grass BioEnerģija

Zālājiem ir potenciāls enerģijas ražošanai kā cietās biomasas kurināmajam. Neatkarīgi no tā, vai zālāji ir speciāli kultivēti šim mērķim, vai arī zāles biomasa tiek iegūta no dabiskajiem un ilggadīgajiem zālājiem, to var izmantot līdzsadedzināšanas apkures iekārtās siltuma ražošanai. Daudzos gadījumos zāles ķīpu dedzināšana apkures vajadzībām var būt laba alternatīva citiem biomasas resursiem, piemēram, šķeldai. Taču, apsaimniekojot dabiskās pļavas aizsargājamās teritorijās, nopļautā zāle bieži vien tiek atstāta uz lauka, tādējādi tās biomasas resurss paliek neizmantots.

Viva Grass BioEnerģija ir modulis, kas paredzēts lai novērtētu zālāju biomasu kā enerģijas resursu (platību, ražību, enerģētisko vērtību) un informētu plānotājus/ ieinteresētās puses par zālājiem ar visaugstāko potenciālu enerģijas ražošanai. Izmantojot iekļautos sociālekonomiskos datus (iedzīvotāju skaits daudzdzīvokļu mājās, centralizētās apkures katlumāju novietojums), šis modulis ļauj arī novērtēt iespējamo pieprasījumu pēc šāda enerģijas resursa.

Viva Grass BioEnerģija modulī ir izmantoti vairāki papildus informācijas avoti, piemēram, 10 dabisko zālāju kategorijas ir papildinātas ar informāciju par ES nozīmes dzīvotņu veidiem. Rīks lietotājam var piedāvāt detalizētu informāciju par vidējo biomasas produktivitāti un vidējo zāles enerģētisko potenciālu katram dabiskā zālāja tipam.

Viva Grass BioEnerģijas modulis ir pieejams ikvienam, bez reģistrācijas, tas ļauj vienlaikus atlasīt vairākus zālājus un iegūt apkopotu informāciju par to bioenerģijas potenciālu. Papildus ir pieejama informācija par pašreizējo apsaimniekošanu izvēlētajā zālājā, kā arī informācija par aizaugumu ar niedrēm un ieteicamo noganīšanas slodzi attiecīgajā zālāju tipā. Uz brošūras sagatavošanas brīdi (2018. gada nogali) šie dati gan ir pieejami tikai par Igauniju.

Skatīt Viva Grass BioEnerģija

Zemāk esošajā video (angļu valodā) demonstrētas šī moduļa pamata funkcijas.