Viva Grass pamatkartes matrica

Matrix of Viva Grass basemapEkosistēmas pakalpojumu (EP) matricu izmanto, lai novērtētu agroekosistēmu EP potenciāla nodrošinājumu, kas balstīta ekspertu veiktā kvalitatīvā vērtējumā. Būtībā EP matrica rāda zālāju un aramzemes klases rindās (sk. Viva Grass pamatkarte) un EP, kas tiek vērtēti kolonnās. Kad matrica ir izveidota, eksperti vērtē iespējamo EP piedāvājumu kvalitatīvā mērogā, skalā no 0 līdz 5, kur 0 neatbilst EP nodrošinājumam un 5 atbilst ļoti augstam EP nodrošinājumam. EP potenciāla nodrošinājuma novērtējums tika strukturēts kā divpakāpju atkārtots process: pirmajā posmā eksperti individuāli novērtēja EP piedāvājumu zemes lietojuma veidu klasēs, otrajā posmā eksperti vienojās par EP piegādes vērtībām vairākās fokuss-grupu diskusijās (FGD). FGD laikā katrs eksperts salīdzina savas atbildes ar pārējiem grupas dalībniekiem un viņam ir iespēja pārskatīt EP vērtības. Vērtēšanas ekspertiem sniegtā matrica ietvēra ne tikai zālāju veidus un EP, bet arī vienu biofizikālo indikatoru katram EP, lai palīdzētu veidot kopīgu izpratni par vērtējamo EP.

Kad EP vērtības ir piešķirtas zemes lietojuma veida klasēm matricā, tās var viegli pārnest uz Viva Grass pamatkarti, ļaujot veikt tālākus telpiskus aprēķinus.

Lejupielādēt