Ekosistēmu pakalpojumu kopumi

Dzīvotņu kopa (agregētie dati)

Kā tas tika radīts?

Apkopota dzīvotņu kopai piederošo EP summa, pārvērsta rastrā, izmantojot izveidoto lauku kā vērtības lauku, kā zonālās statistikas pamatvērtību katrai 5 km režģa šūnai. Izveidotas 3 kategorijas tīkla šūnu piederībai kopai, izmantojot “natural brakes” sliekšņvērtiības.

Ko rāda slānis?

Agroekosistēmu piederības līmenis dzīvotņu kopai 5 km režģa šūnai.

Atribūti

Vidējā EP summas vērtība dzīvotņu saišķī 5 x 5 km režģī.

Kā to var izmantot?

Pārskats par dzīvotņu kopas telpisko izplatību

Atjaunināšanas biežums

Katru gadu

 


Produktivitātes kopa (agregētie dati)

Kā tas tika radīts?

Apkopota produktivitātes kopai piederošo EP summa, pārvērsta rastrā, izmantojot izveidoto lauku kā vērtības lauku, kā zonālās statistikas pamatvērtību katrai 5 km režģa šūnai. Izveidotas 3 kategorijas tīkla šūnu piederībai kopai, izmantojot “natural brakes” sliekšņvērtiības.

Ko rāda slānis?

Agroekosistēmu piederības līmenis produktivitātes kopai 5 km režģa šūnai.

Atribūti

Vidējā EP summas vērtība produktivitātes saišķī 5 x 5 km režģī.

Kā to var izmantot?

Pārskats par produktivitātes kopas telpisko izplatību

Atjaunināšanas biežums

Katru gadu

 


Augsnes kopa (agregētie dati)

Kā tas tika radīts?

Aggregated data of habitat, production and soil bundles in “Viva Grass Viewer”

Apkopota augsnes kopai piederošo EP summa, pārvērsta rastrā, izmantojot izveidoto lauku kā vērtības lauku, kā zonālās statistikas pamatvērtību katrai 5 km režģa šūnai. Izveidotas 3 kategorijas tīkla šūnu piederībai kopai, izmantojot “natural brakes” sliekšņvērtiības.

Ko rāda slānis?

Agroekosistēmu piederības līmenis augsnes kopai 5 km režģa šūnai.

Atribūti

Vidējā EP summas vērtība augsnes saišķī 5 x 5 km režģī.

Kā to var izmantot?

Pārskats par produktivitātes kopas telpisko izplatību

Atjaunināšanas biežums

Katru gadu

 

Izpētiet datus (apkopoti 2017. gada dati)

Ja vēlaties iegūt neapstrādātu datu failu, pieprasiet to, nospiežot zemāk esošo pogu.

Pieprasīt neapstrādātos datus

Dzīvotņu kopa

Ekosistēmu pakalpojumu kopas ir definētas kā saistīto ekosistēmu pakalpojumu kopums, kas ir saistīts ar konkrēto ekosistēmu un parasti parādās vienoti laikā un/vai telpā. Viena pakalpojuma palielināšana kopas ietvaros nozīmē arī citu pakalpojumu palielināšanos. LIFE Viva Grass analīzē tika atklāti 3 ekosistēmu pakalpojumu kopas lauksaimniecības zemēm:

“dzīvotņu” kopai pieder lauki, kuros tādu pakalpojumu kā “ārstniecības augi”, “dzīvotņu uzturēšana”, “globālā klimata kontrole” un “apputeksnēšana un sēklu izplatīšana” nodrošinājuma potenciāls vērtības pārsniedz vidējo (vērtības no 3 līdz 5);

 


Produktivitātes kopa

Ekosistēmu pakalpojumu kopas ir definētas kā saistīto ekosistēmu pakalpojumu kopums, kas ir saistīts ar konkrēto ekosistēmu un parasti parādās vienoti laikā un/vai telpā. Viena pakalpojuma palielināšana kopas ietvaros nozīmē arī citu pakalpojumu palielināšanos. LIFE Viva Grass analīzē tika atklāti 3 ekosistēmu pakalpojumu kopas lauksaimniecības zemēm:

“Produktivitātes” kopai pieder lauki, kuros tādu pakalpojumu kā “mājlopi un to produkcija”, “lopbarība”, “biomasā balstīti enerģijas avoti” un “dēdēšanas process” nodrošinājuma potenciāls vērtības pārsniedz vidējo (vērtības no 3 līdz 5);

 


Augsnes kopa

Bundles of production, habitats and soil in “Viva Grass Viewer”

Ekosistēmu pakalpojumu kopas ir definētas kā saistīto ekosistēmu pakalpojumu kopums, kas ir saistīts ar konkrēto ekosistēmu un parasti parādās vienoti laikā un/vai telpā. Viena pakalpojuma palielināšana kopas ietvaros nozīmē arī citu pakalpojumu palielināšanos. LIFE Viva Grass analīzē tika atklāti 3 ekosistēmu pakalpojumu kopas lauksaimniecības zemēm:

“Augsnes” kopai pieder lauki, kuros tādu pakalpojumu kā “erozijas kontrole”, “saldūdens ķīmiskā kvalitāte”, “bioremediācija” un “ekosistēmu nodrošinātā filtrācija/uzglabāšana/akumulācija” nodrošinājuma potenciāls vērtības pārsniedz vidējo (vērtības no 3 līdz 5);

Izpētiet datus

Ja vēlaties iegūt neapstrādātu datu failu, pieprasiet to, nospiežot zemāk esošo pogu.

Pieprasīt neapstrādātos datus