Vides risinājumu institūts

Projekta partneris: Vides risinājumu institūts

 

Vides risinājumu institūts ir neatkarīga vides izpētes institūcija Latvijā, kas nodarbojas ar izpēti, kas ved tālāk par akadēmiskajām struktūrām. Institūts fokusējas uz attālās izpētes tehnoloģiju sistēmu un iegūto rezultātu izmantošanu dabas resursu izpētē un apsaimniekošanā. Patlaban īstenotie projekti ir saistīti ar mežu resursu inventarizāciju, mežu vitalitātes monitoringu, dabisko biotopu novērtēšanu, bentosa kartēšanu un tml.

Projekta ietvaros VRI sniegs savu ieguldījumu, iegūstot un analizējot augstas izšķirtspējas datus 2 projekta teritorijām – Cēsīm un Madlienai. Šie dati tiks izmantoti, lai plānotu zālāju atjaunošanas un apsaimniekošanas aktivitātes.

MŪSU KOMANDA