Trešā ieinteresēto pušu sanāksme Madlienā, 29.04.2016