Ieinteresēto pušu sanāksme Dubisā, Lietuvā, 2016. gada maijs